Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

Spotkanie Forum IODO - 25.01.2019r.


Szanowni Państwo,                                                                                                                                  
Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych

gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych


           Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (PFIODO), które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019r. (piątek), w godz. 10:00 – 13:30 w siedzibie FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie przy ul. Kolejowej 1 (wejście od ul. Żeromskiego od strony Sądu Apelacyjnego).

Temat spotkania „Uproszczona Analiza Ryzyka – warsztat”


III nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA"


„e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" -  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


Wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2017


Podsumowanie Konferencji „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 – 2023” oraz ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2017r.


Najbliższe szkolenia otwarte

PROWADZENIE EWIDENCJI DRÓG I GROMADZENIE DANYCH O DROGACH PUBLICZNYCH

Data: 2019-01-21
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 335/355 zł

ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ. ZADANIA GMIN W RAMACH CEIDG PO ZMIANACH

Data: 2019-01-21
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 335/355 zł

WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Z GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 26 LIPCA 2018 ROKU W SPRAWIE WZORÓW SPRAWOZDAŃ O ODEBRANYCH I ZEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH

Data: 2019-01-21
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/335 zł

KONTROLA I EGZEKUCJA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI

Data: 2019-01-22
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 325/345 zł

KARTA DUŻEJ RODZINY 2019 W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN

Data: 2019-01-22
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego
Cena szkolenia: 325/345 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego