Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

III edycja konkursu Nagrody dla Innowacji w Polityce 2019


FRDL partnerem trzeciej edycji konkursu Nagrody dla Innowacji w Polityce 2019

 

Europejskie Nagrody Innowacje w Polityce (Innovation in Politics Awards) przyznawane są co roku przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. Zwycięzcy są wybierani przez jury z 47 krajów Rady Europy. Nagroda jest poświęcona stałemu rozwojowi i wzmacnianiu innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie.


V Małopolski Kongres Kobiet


V MAŁOPOLSKI KONGRES KOBIET
15 CZERWCA 2019 r.
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


VIII nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA..."


3 czerwca 2019 r. FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłosił VIII nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


Najbliższe szkolenia otwarte

ZMIANY W USTAWIE O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI - POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z NADZOREM NAD KIERUJĄCYMI

Data: 2019-06-17
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 345/365 zł

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W 2019 ROKU

Data: 2019-06-18
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 345/365 zł

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W KONTEKŚCIE RODO W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Data: 2019-06-18
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 345/365 zł

INSTRUKCJA KANCELARYJNA – SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH ORAZ POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE

Data: 2019-06-19
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 335/355 zł

WYDATKOWANIE SUBWENCJI NA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ART. 8 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH)

Data: 2019-06-24
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 365/385 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego