Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

Wyniki Rankingu Gmin Podkarpacia 2017


Podsumowanie Konferencji „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 – 2023” oraz ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2017r.


Konferencja oraz ogłoszenie Rankingu Gmin Podkarpacia 2017


Szanowni Państwo

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast i Starostowie woj. podkarpackiego

 

serdecznie zapraszam Państwa na Konferencję „Najważniejsze wyzwania stojące przed samorządem w nowej kadencji 2018 - 2023” organizowaną przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w dniu 10 grudnia 2018r. w Rzeszowie, w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand, ul. Grottgera 28. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.


Dzień Pracownika Socjalnego


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej składamy najserdeczniejsze życzenia, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił Państwu poczucie zadowolenia i satysfakcji z pomocy niesionej drugiemu człowiekowi.

Zespół FRDL POST


Najbliższe szkolenia otwarte

PROFESJONALNA OBSŁUGA BIURA RADY

Data: 2018-12-17
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 325/345 zł

PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. ZMIANY DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ

Data: 2018-12-17
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 325/345 zł

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018/2019

Data: 2018-12-18
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 325/345 zł

LIKWIDACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PRZEDAWNIENIA NALEŻNOŚCI Z 2013r.

Data: 2018-12-19
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 325/345 zł

UPOWAŻNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, RACHUNKOWOŚCI, SPRAWOZDAWCZOŚCI. PRAKTYCZNE UJĘCIE, WZORY DOKUMENTÓW

Data: 2018-12-19
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 325/345 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego