Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

Konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny


Konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 


Ruszają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny


Ruszają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Ruszają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji rozpoczynają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.


Zanim przystąpimy do realizacji Programu, chcemy skonsultować naszą koncepcję i pomysły z wszystkimi, których nasze działania mogą dotyczyć.


W konsultacjach będzie można wziąć udział:
1.    wypełniając ankietę on-line 
2.    biorąc udział w regionalnych spotkaniach  konsultacyjnych:
•    w Szczecinie (23.01) - rekrutacja do dnia 20 stycznia
•    w Rzeszowie (24.01) - rekrutacja do dnia 21 stycznia
•    we Wrocławiu (3.02) - rekrutacja do dnia 29 stycznia
•    w Białymstoku (3.02)  - rekrutacja do dnia 29 stycznia
•    w Łodzi (6.02) - rekrutacja do dnia 3 lutego

Zapraszamy do rekrutacji na spotkanie oraz do udziału konsultacjach on-line. Kwestionariusz konsultacyjny on-line i materiał do dyskusji dostępne będą od wtorku 14 stycznia na stronie www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl


Chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia – aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki i mediów.
 


Informujemy że w dniach 23-24.12.2019r. biuro FRDL POST będzie nieczynne


Szanowni Panstwo,

Informujemy że w dniach 23-24.12.2019r. biuro FRDL POST będzie nieczynne.

Wiadomości mogą Państwo wysyłać na adres post@frdl.rzeszow.pl

 

Zespół FRDL POST


Najbliższe szkolenia otwarte

WERYFIKACJA OPERATÓW SZACUNKOWYCH SPORZĄDZANYCH W CELU AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH, USTALENIA OPŁAT ADIACENCKICH, ODSZKODOWAŃ ZA POZBAWIENIE WŁASNOŚCI I ZWROTÓW

Data: 2020-01-20
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 365/385 zł

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: BDO, W TYM REJESTR PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI – EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Data: 2020-01-21
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 355/375 zł

DOTACJE Z BUDŻETU JST - PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE; UDZIELANIE, ROZLICZANIE, KONTROLA, NAJCZĘSTSZE PROBLEMY

Data: 2020-01-22
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 365/385 zł

AKTUALNE ZAGADNIENIA W PRACY RADY – ORGANU STANOWIĄCEGO JST. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA RADY. PRZEBIEG PROCESU UCHWALANIA BUDŻETU. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Data: 2020-01-22
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 365/385 zł

UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA W JST REGULUJĄCE SYSTEM OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ OBOWIĄZKOWE DO PRZYJĘCIA W 2020 ROKU

Data: 2020-01-23
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 345/365 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego