Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.


NABÓR do III edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają III edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.
Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku i jest przyznawana w czterech kategoriach:


Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018


Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018 (Innovation in Politics Award 2018) – zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

Po raz drugi startuje poszukiwanie polityków, który odpowiadają za najbardziej innowacyjne projekty polityczne w Europie.


Najbliższe szkolenia otwarte

GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW, W TYM ZADANIA GMINNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WODNO- KANALIZACYJNYCH

Data: 2018-09-26
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/345 zł

3- dniowy KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY

Data: 26-28.09.18r.
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku, wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia: 795/825 zł

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW RODO

Data: 2018-09-27
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 305/335 zł

ANALIZA RYZYKA W ŚWIETLE RODO I KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Data: 2018-09-27
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/345 zł

RODO W JST- ZAKRES ZMIAN W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Data: 2018-09-27
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 305/335 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego