Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

V nabór konkursu grantowego w ramach projektu "e-misja"


Informujemy, iż ogłosiliśmy V nabór konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego 
i podkarpackiego - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Informujemy, iż ogłosiliśmy V nabór konkursu grantowego w ramach projektu pn.: e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego 
i podkarpackiego - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków trwa od 18.02.2019 r. do 11.03.2019 r. Pełna dokumentacja (m.in. Regulamin, Wzór wniosku, Dokumenty dodatkowe, Oświadczenia) do pobrania na stronie projektu: http://e-misja.com.pl


Kwota grantu, o jaką gminy mogą się ubiegać, to nawet 150 tyś. zł bez wkładu własnego.


W ramach grantu gmina może wydatkować środki na: 
•    Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
•    Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
•    Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
•    Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
•    Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Zapraszamy!
 


II Krajowy Kongres Forów Skarbników


Skarbnicy Województw, Miast, Gmin i Powiatów

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji Krajowego Kongresu Forów Skarbników, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2018r. w HOTELU NOVOTEL**** w Warszawie (dawany Hotel Forum).

 


IV nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA"


21.01.2019 r. rozpoczął się IV nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego
i podkarpackiego" -  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 

21.01.2019 r. rozpoczął się IV nabór konkursu grantowego w ramach projektu: „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego
i podkarpackiego" -  Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)
http://e-misja.com.pl/

Termin składania wniosków: do 08.02.2019r. (do godz. 16:00).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

12 633 51 54 (Koordynator projektu – Ewelina Dańko)

ewelina.danko@mistia.org.pl


Najbliższe szkolenia otwarte

INWESTYCJE DROGOWE. PROWADZENIE POSTĘPOWANIA W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH, TZW. DECYZJE ZRID

Data: 2019-02-25
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 335/355 zł

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM. NAJNOWSZE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019 R. ORAZ OD 1 KWIETNIA 2019 R.

Data: 2019-02-25
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego
Cena szkolenia: 355/375 zł

DOTACJE Z BUDŻETU JST UDZIELANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W OPARCIU USTAWĘ O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W PRZEPISACH ORAZ USTAWY O SPORCIE

Data: 2019-02-25
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 335/355 zł

GOSPODARKA DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W JST W 2019 R.

Data: 2019-02-26
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjn
Cena szkolenia: 325/345 zł

ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Data: 2019-02-26
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 355/375 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego