Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Aktualności

Podkarpackie Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST


RODO

w praktyce JST

 

seminarium inaugurujące utworzenie

Podkarpackiego Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego

 

Szanowni Państwo,

 

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymaga dostosowania
w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Wymaga również nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji
i przetwarzanie danych w jednostkach.


Konkurs grantowy w ramach projektu „e – MISJA"


Szanowni Państwo,

Informujemy, że 03.10.2018r. ogłosiliśmy konkurs grantowy w ramach projektu „e – MISJA - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” - Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu do kwoty 150 tys. zł, na podstawie przedłożonego do nas (jako Operatora) prostego wniosku.

Mikroprojekt ma dotyczyć przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. Nie jest wymagany wkład własny.


Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.


Najbliższe szkolenia otwarte

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ W RACHUNKOWOŚCI I - GOSPODARCE FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM EWIDENCJI W ZWIĄZKU Z CENTRALIZACJĄ VAT I „NOWEGO” ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI

Data: 2018-10-22
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/345 zł

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK KOMUNALNYCH ORAZ BEZPRZETARGOWE POWIERZANIE ZADAŃ SPÓŁKOM WRAZ ZE ZMIANAMI Z 2018 R.

Data: 2018-10-22
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 335/365 zł

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ KSZTAŁCENIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2018. STOSOWANIE ART. 8 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH W PRAKTYCE

Data: 2018-10-22
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 305/335 zł

PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WYDAWANIE UPRAWNIEŃ DO PRZEWOZÓW REGULARNYCH NA PODSTAWIE USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM

Data: 2018-10-23
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/345 zł

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PO REFORMIE OŚWIATY ORAZ PO ZMIANACH WPROWADZONYCH „NOWYMI” ROZPORZĄDZENIAMI W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

Data: 2018-10-23
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia: 315/345 zł

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego