Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM W 2018 ROKU. PRAKTYCZNE ASPEKTY WYDAWANIA DECYZJI, NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Data: 2018-08-17
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia: 315/345 zł

OBSZARY NATURA 2000 ORAZ POZOSTAŁE OBSZARY CHRONIONE, A DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA. NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO, PROBLEMY PRAKTYCZNE

Data: 2018-08-17
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia: 315/345 zł

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ. PRZYJMOWANIE WNIOSKU, MODYFIKACJA WNIOSKU, ZBIERANIE DOWODÓW I ICH OCENA W TRAKCIE WYWIADU ORAZ W POSTĘPOWANIU WYJAŚNIAJĄCYM. ZAWIESZANIE POSTĘPOWANIA, PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Data: 2018-08-20
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia: 315/345 zł

NOWE REGULACJE PRAWNE DLA GMIN ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH

Data: 2018-08-20
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia: 315/345 zł

ŚWIADCZENIE DOBRY START (300 PLUS)

Data: 2018-08-20
Miejsce szkolenia: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego)
Cena szkolenia: 315/345 zł

Aktualności

Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.


NABÓR do III edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich ogłaszają III edycję Nagrody imienia Jerzego Regulskiego za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz za wzmacnianie samorządności terytorialnej.
Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 roku i jest przyznawana w czterech kategoriach:


Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018


Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018 (Innovation in Politics Award 2018) – zachęcamy do zgłaszania kandydatów!

Po raz drugi startuje poszukiwanie polityków, który odpowiadają za najbardziej innowacyjne projekty polityczne w Europie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego