Tegorocznym laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia została Gmina Ostrów. Drugie miejsce zajęła Gmina Dębica, a trzecie Gmina Miejska Mielec.

 1. Gmina Ostrów
 2. Gmina Dębica
 3. Miasto Mielec
 4. Gmina Solina
 5. Gmina Cisna
 6. Gmina Majdan Królewski
 7. Miasto i Gmina Nisko
 8. Gmina Krasne
 9. Miasto Jasło
 10. Gmina Czarna (łańcucka)
 11. Gmina Trzebownisko
 12. Gmina Bojanów
 13. Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne
 14. Gmina Niebylec
 15. Gmina Pysznica
 16. Gmina Białobrzegi
 17. Gmina Brzyska
 18. Gmina Jedlicze
 19. Gmina Chorkówka
 20. Miasto Lubaczów.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2016, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących m.in.:

- dochody własne na 1 mieszkańca,

- wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca,

- wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca,

- budżety środków europejskich na 1 mieszkańca,

- podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców,

- udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem,

- saldo migracji na 1 tys. mieszkańców,

- wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca,

- czytelnicy bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców,

- przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców,

- zadłużenie gmin na dochód ogółem.

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

Patronaty honorowe nad Rankingiem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego.

Patronaty medialne nad Rankingiem objęli: Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”.

http://www.nowiny24.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/gmina-ostrow-wygrala-ranking-gmin-podkarpacia,12655800/  
https://rzeszow.tvp.pl/34740399/ostrow-debica-i-mielec-w-czolowce-podkarpackich-gmin 

Intencją pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany Ranking Gmin Podkarpacia 2016 stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Uważamy, że przeprowadzone analizy statystyczne (Urząd Statystyczny w Rzeszowie wylicza w oparciu o 11 wskaźników jeden wskaźnik syntetyczny) mogą stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.