FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego we wrześniu 2014r. przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie opracował kolejną edycją Rankingu Gmin Podkarpacia. Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce podczas Jubileuszowej Konferencji 25-lecia samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, która odbyła się 29 września 2014r. w Rzeszowie. 

Celem Rankingu jest ocena potencjału, aktywności oraz wyników osiągniętych przez gminy województwa podkarpackiego w sferze społecznej i gospodarczej. Ponadto zadaniem Rankingu jest promocja regionu oraz poszczególnych gmin, jako obszarów atrakcyjnych dla mieszkańców i inwestorów.
Narzędziem oceny poziomu rozwoju gmin jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników cząstkowych (pozyskanych przez system statystyki publicznej), które zostały uznane za kluczowe jeśli chodzi o poziom zrównoważonego rozwoju gminy. Przy doborze zmiennych diagnostycznych główną przesłanką było uwzględnienie najważniejszych procesów i zjawisk występujących w gminach, na które mają wpływ władze lokalne. Co istotne, nie ograniczono się jedynie do sfery gospodarczej, ale analizie poddane zostały również zjawiska ze sfery społecznej demograficznej. Z pewnych wskaźników celowo zrezygnowano (np. wskaźnik bezrobocia), z uwagi na ograniczone możliwości wpływu władz gminnych na ten obszar. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast ma prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna.

Patronat honorowy nad Rankingiem objęła Małgorzata Chomycz - Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki.

Wskaźniki, wg których przyznano miejsca w 4 edycji rankingu Gmin Podkarpacia 2014:

 1. Dochody własne na 1 mieszkańca
 2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
 3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca
 4. Budżety środków europejskich na 1 mieszkańca
 5. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w REGON na 1 tys. mieszkańców
 6. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem
 7. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
 8. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca
 9. Czytelnicy bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców
 10. Udzielone noclegi na 1 tys. mieszkańców
 11. Wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i testów gimnazjalistów – średni wynik w procentach na 1 zdającego.

Wyniki czwartej edycji Rankingu Gmin Podkarpacia:

 1. Solina (gmina wiejska)
 2. Zagórz (gmina miejsko-wiejska)
 3. Stalowa Wola (gmina miejska)
 4. Ostrów (gmina wiejska)
 5. Cisna (gmina wiejska)
 6. Nowa Dęba (gmina miejsko-wiejska)
 7. Lubaczów (gmina miejska)
 8. Radymno (gmina miejska)
 9. Trzebownisko (gmina wiejska)
 10. Łańcut (gmina miejska)
 11. Dębica (gmina wiejska)
 12. Lubenia (gmina wiejska)
 13. Mielec (gmina miejska)
 14. Jasło (gmina miejska)
 15. Przeworsk (gmina miejska)
 16. Czarna (gmina wiejska)
 17. Krzeszów (gmina wiejska)
 18. Nisko (gmina miejsko-wiejska)
 19. Adamówka (gmina wiejska)
 20. Tuszów Narodowy (gmina wiejska)