Ideą Konkursu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie zrealizowanych przez różne podmioty działań na rzecz zmian społecznych.

Przedmiotem Konkursu jest zebranie i ocena działań na rzecz zmian społecznych. Głównym celem jest stworzenie banku najlepszych inicjatyw na rzecz zmiany społecznej, promocja sprawdzonych rozwiązań oraz upowszechnienie i udostępnienie dla innych podmiotów rezultatów projektów.

Do przygotowania Konkursu zainspirowały nas zgłaszane przez członków forów działających przy FRDL POST, potrzeby w zakresie konieczności stworzenia banku najlepszych inicjatyw na rzecz zmiany społecznej, promocji sprawdzonych rozwiązań oraz upowszechnienia i udostępnienia ich rezultatów.

Celem Konkursu jest:

 • wyłonienie i nagrodzenie najlepszych praktyk, promocja sprawdzonych rozwiązań na rzecz zmian społecznych,
 • upowszechnienie rezultatów inicjatyw/ projektów oraz udostępnienie ich dla innych podmiotów,
 • stworzenie banku danych dobrych praktyk, wzorcowych przykładów zmiany społecznej,
 • promowanie zasad współpracy i partnerstwa podmiotów,
 • zebranie know- how w dziedzinie działań społecznych i pracy socjalnej,
 • zwiększenie integracji na płaszczyźnie pomocy społecznej i pracy socjalnej.


Konkurs ma za zadanie zebranie i ocenę działań na rzecz zmian społecznych. Został objęty patronatem medialnym Gazety Codziennej „Nowiny”, TVP Rzeszów oraz Radia Rzeszów.

Nadesłane aplikacje cechowały się wysokim zaangażowaniem społecznym, były niezwykle różnorodne, wsparły środowisko lokalne, przyczyniły się do jego integracji, aktywizacji oraz zaangażowania w pomoc i rozwiązywaniu problemów innych osób. Efekty zrealizowanych projektów niejednokrotnie zaskoczyły samych realizatorów, spotkały się z pozytywnym odzewem wśród mieszkańców, znacznie wpłynęły na pozytywną zmianę społeczną. W każdym projekcie zauważalna jest pozytywna zmiana w wymiarze społecznym, dotycząca nie tylko środowiska lokalnego, ale także konkretnych osób, którym zostało udzielone wsparcie i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej, aktywizacji, wzroście poczucia własnej wartości oraz przynależności do grupy czy odpowiedzialności za sprawy społeczne w swoich małych ojczyznach.

Zrealizowaną inicjatywę lub projekt mogła zgłosić każda instytucja/ organizacja/ mieszkaniec zamieszkujący lub mający siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Nabór zgłoszeń trwał do 30 listopada 2017r. W tym terminie wpłynęło 11 niezwykle ciekawych i atrakcyjnych aplikacji konkursowych.

Kapituła Konkursu wyróżniła następujące projekty w kategoriach:

 1. inicjatywa/projekt bez zewnętrznego finansowania (realizowane bezkosztowo, w ramach sponsoringu, składek) – projekt „Magia pomagania”, zgłoszony przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy – Latoszynie
   
 2. mała inicjatywa/projekt do 10 000 zł projekt „Rodzina niejedno ma imię – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”, zgłoszony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
   
 3. średnia inicjatywa/projekt od 10 000 zł do 200 000 zł projekt „Aktywna gromadka”, zgłoszony przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum” z siedzibą w Stalowej Woli
   
 4. duża inicjatywa/projekt powyżej 200 000 zł projekt „Program rewitalizacji społecznej: Od rewitalizacji do integracji”, zgłoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

 

Ponadto, w ramach pierwszej kategorii – projekt bez zewnętrznego finansowania wyróżniono projekt „Interwencja, edukacja, profilaktyka” zgłoszony przez PCPR w Rzeszowie a realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Ogłoszenie wyników Konkursu miało miejsce w dniu 22 stycznia 2018r. podczas zorganizowanej przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w Świlczy k. Rzeszowa konferencji dla kadry zarządzającej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z woj. podkarpackiego.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do zgłaszania inicjatyw do kolejnej edycji Konkursu!


Video relacja z wręczenia nagród w pierwszej edycji konkursu "Kreator Zmian Społecznych"