Raport o stanie zapewniania dostępności, plany działania. Omówienie na przykładach

Miejsce
Internet
Termin
03 marca 2021
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
315 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Do 31 marca 2021r. zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wszystkie podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego powinny sporządzić raporty o stanie zapewnienia dostępności. W związku z powyższym obowiązkiem, zapraszamy Państwa na szkolenie mające na celu omówienie problematyki przygotowania raportu o stanie dostępności, wskazanie jak uzupełnić części raportu dotyczące poszczególnych dostępności oraz dostępu alternatywnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie problematyki dotyczącej przygotowania do sporządzenia raportu o stanie dostępności, kwestii praktycznych, obowiązków publikacji raportu.
 • Uzyskanie wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych przy sporządzaniu raportu o stanie dostępności.
 • Wskazanie jak uzupełniać dane dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, czy dotyczące dostępu alternatywnego w raporcie.
 • Omówienie przykładowych planów działania.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość wymiany doświadczeń z ekspertem i uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna złożenia raportu.
 2. Jakie podmioty podlegają raportowaniu? Podmiot publiczny na gruncie ustawy UzD, Kpa i finansów publicznych. Jednostki podległe a raportowanie. Kwestie praktyczne.
 3. Kto składa raport do wojewody a kto do ministra właściwego?
 4. Obowiązek publikacji raportów.
 5. Kto sporządza raport? Czy to zadanie koordynatora ds. dostępności? Rozwiązania praktyczne.
 6. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności architektonicznej?
 7. Własność budynków, wynajem, posiadanie, użytkowanie – formy władania budynkiem, prowadzenie działalności a wykazywanie budynków w raporcie – kwestie problematyczne.
 8. Omówienie minimalnych wymogów dostępności architektonicznej.
 9. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności cyfrowej? Co rozumiemy pod pojęciem strona internetowa podmiotu? Strona internetowa a Facebook, strony internetowe a deklaracje dostępności.
 10. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej?
 11. Stan podawany w raporcie na dzień 1.01.2021r.
 12. Okres sprawozdawczy poddawany raportowaniu.
 13. Dostęp alternatywny – uzasadnienie.
 14. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępu alternatywnego?
 15. Kwestie techniczne.
 16. Omówienie przykładowych planów działania.
 17. Pytania, dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek podległych, sekretarze, administratorzy BIP-ów i serwisów informacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie i realizację przepisów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynatorzy ds. dostępności, audytorzy wewnętrzni, osoby, które będą odpowiadać za stworzenie raportu o dostępności w instytucji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Joanna Kulas
Koordynator szkoleń, koordynator forów samorządowych
tel. 17 862 69 64
joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl
Ewa Jopkiewicz
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl lub mailem na adres post@frdl.rzeszow.pl do 1 marca 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona.