Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2020/2021 r.

Cele i korzyści

Omówienie zagadnień związanych z przeprowadzeniem, rozliczaniem i dokumentowaniem inwentaryzacji. Omówione zostaną również zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem z uwzględnieniem wyników kontroli RIO i NIK Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce samorządowej oraz jak prawidłowo ją udokumentować. Poznają także konsekwencje za nieprawidłowości powstałe w trakcie inwentaryzacji. Zostaną również przedstawione wybrane zagadnienie w zakresie gospodarowania majątkiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zarządzeniem gruntami i budynkami.

zwiń
rozwiń
Program

I. Inwentaryzacja w jednostce samorządowej:
a. Cel inwentaryzacji.
b. Wewnętrzne unormowania w zakresie inwentaryzacji – co należy uregulować.
c. Rozpoczęcie inwentaryzacji – kto ją inicjuje i w jaki sposób.
d. Różnica pomiędzy uzgadnianiem sald a inwentaryzacją.
e. Jak przeprowadzić likwidację środków trwałych przed rozpoczęciem spisu z natury.
f. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
• Spis z natury w tym: przygotowanie spisu; technika; inwentaryzacja składników majątkowych w ewidencji wartościowej i ilościowej; wykorzystanie

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek (wójtowie, burmistrzowie, członkowie zarządów, kierownicy jednostek organizacyjnych JST), skarbnicy, główni księgowi jednostek, pracownicy księgowości oraz pracownicy merytoryczni wykonujący obowiązki w ramach kontroli zarządczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń