Organizacja imprez, zgromadzeń i spektakli w czasie pandemii COVID19 (stan zagrożenia epidemicznego)

Cele i korzyści

Przedstawienie uczestnikom zasad i reguł dotyczących organizacji imprez, zgromadzeń, wydarzeń, spektakli oraz innych form wynikających z najnowszych wprowadzonych regulacji prawnych w czasie pandemii CoVid_19, w tym regulacji wprowadzonych przez Radę Ministrów, które zezwalają na organizowanie różnych form ww. przedsięwzięć jednakowoż zawierają bardzo liczne rygory, obostrzenia i obowiązki dotyczące zarówno zasad ich organizacji jak również samych uczestników imprez.

zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualne prawne aspekty realizacji wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych z uwzględnieniem wytyczonych stref w tym uwarunkowania i obostrzenia w zakresie realizacji imprez masowych i niemasowych (sportowych, kulturalnych i rozrywkowych).
2. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
3. Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
4. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
5. Zasady organizacji widowni.
6. Obowiązki uczestników imprezy (spektaklu, wydarzenia).
7. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
8. Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia.
9. Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
10. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele sektora prywatnego organizujących imprezy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i innym, jak również przedstawiciele sektora administracji publicznej tj. urzędnicy głównie gmin, jednostek gminnych (Gminne Ośrodki Kultury i Sportu), powiatów i jednostek powiatowych jak również województw samorządowych oraz przedstawiciele organów administracji rządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, radca prawny, wieloletni dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Krakowa realizujący zadania związane z bezpieczeństwem i organizacją imprez masowych.

zwiń
rozwiń