Kontrola i egzekucja realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zadania gminy i zadania dyrektorów

Cele i korzyści

Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do stosowania procedur kontroli trzech obowiązków: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki a także do skutecznego wdrażania mechanizmów egzekucji wypełniania tych obowiązków. Po zakończeniu zajęć uczestnicy będą znali przepisy prawa w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zadania dyrektora oraz organu prowadzącego związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego oraz zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicje: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki. 
2. Spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie edukacyjnym.
3. Przyjęcie dziecka do szkoły.
4. Odroczenie obowiązku szkolnego.
5. Spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
6. Obowiązki rodziców, opiekunów prawnych dziecka, ucznia.
7. Obowiązki dyrektora szkoły:
8. Obowiązki dyrektora przedszkola-nadzór nad obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego;
9. Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
10. Kontrola obowiązku szkolnego.
11. Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego,
12. Informacja o przyjęciu ucznia do szkoły i informacje związane ze zmianą statusu ucznia.
13. Obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta miasta): przekazywanie informacji z ewidencji ludności; Problem definicji zamieszkały czy zameldowany? Nadzór nad spełnianiem obowiązku nauki.
14. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Systemie informacji Oświatowej.
15. Kontrola obowiązków w czasie reżimu sanitarnego, zdalnego nauczania.
16. Czynności w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:

a. Definicje - zobowiązany, wierzyciel, organ egzekucyjny, obowiązek o charakterze niepieniężnym.
b. Tryb i zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
c. Obciążenia finansowe zobowiązanego i ich dochodzenie.
d. Sposób dostarczania i prowadzenia dokumentacji.
e. Odstąpienie, zawieszenie, umorzenie postępowania.
f. Środki egzekucji administracyjnej.
g. Wierzyciel obowiązku szkolnego.
h. Postępowanie egzekucyjne dyrektora szkoły.
i. Czynności prawne wierzyciela i organu egzekucyjnego.
17. Wspólne działania dyrektora, specjalistów i nauczycieli w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
18. Współpraca dyrektora z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
19. Wzory dokumentów dotyczących kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:

a. Zawiadomienie dyrektora o przyjęciu ucznia do szkoły spoza obwodu.
b. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą.
c. Decyzja w sprawie rezygnacji ze spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.
d. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.
e. Dokumenty postępowania egzekucyjnego w administracji. 
20. Dyskusja. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy: pracowników urzędów gmin, nadzorujących sprawy edukacji w samorządach, dyrektorów szkół, przedszkoli, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, doświadczony trener oraz ekspert w zakresie finansów oświatowych, prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, autor publikacji. Ekspert i trener w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Autor przyjętego projektu nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, programów i opracowań z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych. Wykładowca uczelni wyższej.

zwiń
rozwiń