Szanowni Państwo Skarbnicy Gmin, Miast, Powiatów, Województwa,

Członkowie Podkarpackiego Forum Skarbników,

przed nami kolejna, już V edycja największego i najważniejszego, organizowanego dla Was -Skarbników jednostek samorządu terytorialnego – wydarzenia, jakim jest Krajowy Kongres Forów Skarbników. V Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10-11 maja 2023 r. w Warszawie. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST, działająca przy FRDL.

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. Wiadomo już, że w programie V Krajowego Kongresu Forów Skarbników będą poruszone ważne i kluczowe obszary finansów publicznych, uwzględniające różne perspektywy w zmiennym, trudnym dla samorządu otoczeniu (skutki pandemii, które łączą się z trudnym kryzysem energetyczno-surowcowym i wysoką inflacją). Te wszystkie obszary bardzo mocno wpływają na stan finansów publicznych w sektorze samorządowym.

Podczas kongresowych dyskusji będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań, by pokazać, jak sprostać, w ramach stale ograniczanych środków finansowych, kryzysom: energetycznym i ekonomicznym. Tym razem chcemy, aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do zrównoważonej polityki finansowej w każdej jst poprzez skuteczne i racjonalne postępowanie w zakresie podatków, sprawozdawczości i księgowości. Przed samorządem stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale zmieniających się potrzebach mieszkańców. O zadaniach, wyzwaniach i problemach, którym wspólnie musimy stawić czoło, będziemy chcieli rozmawiać w trakcie spotkań, dyskusji i debat w Warszawie. Omawiane tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz polityki finansowej w jst. To będzie wyjątkowa przestrzeń do spotkania się przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki.

Do współpracy w ramach całego wydarzenia jak co roku zapraszamy m. in. Ministerstwo Finansów, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalne Izby Obrachunkowe, Główny Urząd Statystyczny oraz Związki Samorządowe. W ostatniej edycji wydarzenia udział wzięło blisko 500 osób, przede wszystkim Skarbników jst, w tym liczna reprezentacja z Podkarpacia. Liczę, że w tym roku nasza obecność na wydarzeniu także będzie imponująca!

Informacje dotyczące V Kongresu Forów Skarbników oraz wcześniejszych Kongresów znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.kongresskarbnikow.pl lub www.frdl.rzeszow.pl.

Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom! Zgłoszenia można przesyłać do dnia 27 kwietnia. Proszę o rezerwację terminu.

Tak, jak w przypadku poprzednich edycji, będziemy organizować dla Państwa wyjazd dzień wcześniej, we wtorek 9 maja. W przypadku dodatkowych pytań czy wątpliwości służę pomocą!

Zachęcam do wcześniejszego zgłaszania się. Ilość miejsc, w szczególności pokoi jednoosobowych, jest ograniczona. Do zobaczenia na Kongresie w Warszawie!

 Z poważaniem,

Magdalena Kubik- Szczerba

 Koordynator Podkarpackiego Forum Skarbników