Szanowni Państwo,
Kierownicy USC z woj. podkarpackiego
Członkowie Forum

 serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie on-line (w formie webinarium) Podkarpackiego Forum USC, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020r. (poniedziałek) w godz. 10:00 – 13:30.

Temat spotkania: „Zasady legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych oraz uznawania skuteczności obcych orzeczeń w sprawach cywilnych .

Szczegółowy program spotkania:

  1. Legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych- zasady stosowania umów i konwencji, w tym praktyczne stosowanie Rozporządzenia 1191/2016 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w UE i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
  2.  Uznawanie orzeczeń organów państw obcych
    • Prawo krajowe
    • BRUKSELA IIa
    • Umowy międzynarodowe

Proszę o potwierdzenie obecności do 5.06.2020r. mailowo magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlę link do webinarium.

Z poważaniem,

Magdalena Kubik-Szczerba

Koordynator Forum