Szanowni Państwo, 
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno- organizacyjnych
gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych

serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie on-line (w formie webinarium) Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2020r. (czwartek) w godz. 10.00 – 13.30. Temat spotkania: „ZFŚS 2020 po wejściu w życie tarczy antykryzysowej”.

Szczegółowy program spotkania:

 1. Omówienie zmian i zaprezentowanie podstaw prawnych do naliczenia odpisu na ZFŚS w roku 2020, w tym wskazanie na nowe limity zwolnień podatkowych oraz możliwości pomocy osobom uprawnionym w dobie pandemii koronawirusa.
 2. Terminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020.
 3. Przykłady wewnętrznych regulacji, zapewniających właściwą ochronę danych osobowych przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS w roku 2020.
 4. Możliwość dokonania zmian w regulaminie ZFŚS ułatwiających składanie wniosków online o świadczenia socjalne, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, a jednocześnie umożliwić osobom uprawnionym korzystanie ze świadczeń socjalnych.
 5. Prawne możliwości zwiększania lub zmniejszania odpisu na ZFŚS.
 6. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS – w tym:
  • Odpisy obligatoryjne i uznaniowe,
  • Członek rodziny a członek gospodarstwa domowego – prawne aspekty.
  • Pracownicy niewykonujący faktycznie pracy (urlopy, oddelegowania itp.)
  • Pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
 7. Obligatoryjny zakres ewidencjonowania Funduszu w księgach rachunkowych.
 8. Pojęcie kryteriów socjalnych – zamknięty katalog.
 9. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS.
 10. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych – w tym możliwość żądania przez pracodawcę niezbędnych dokumentów.
 11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
 12. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.
 13. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe – dokumenty, oprocentowanie oraz kwestia podatkowania świadczeń i odprowadzenia składek FUS.
 14. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.
 15. Komisje socjalne – zasady tworzenia, zadania oraz obowiązki. 
 16. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
 17. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
 18. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna.
 19. Dyskusja.


Proszę o potwierdzenie obecności do 14.07.2020r.  mailowo na adres joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlę link do webinarium.

Z poważaniem,

Joanna Kulas

Koordynator Forum