Szkolenia zlecone zrealizowane przez FRDL POST w 2015r

Lp.

Temat szkolenia zamkniętego

Termin realizacji

Nazwa instytucji zlecającej

1.

 

Nowe zasady finansowania i rozliczania środków finansowych na specjalną organizację nauki dla dzieci i młodzieży w ramach części oświatowej subwencji ogólnej – zmiany od 2015r.

20.02.2015

Gmina Stalowa Wola

2.

 

Zasady sporządzania sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych w 2014 roku

23.02.2015

Związek Gmin Ziemi Przeworskiej

3.

 

Rola i obowiązki radnych. Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

07.03.2015

Gmina Lubenia

4.

 

Zmiany w systemie oświaty.

08.04.2015

Związek Gmin Ziemi Przeworskiej

5.

 

Kontrola zarządcza w jst. Dokumenty w kontroli zarządczej. Ustalenie celów i zadań w jst i zarządzania ryzykiem na 2015r. W praktycznym ujęciu. Metody nadzorowania jednostek organizacyjnych jst. Monitoring kontroli zarządczej w 2015r. oraz oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej za 2014r.

05.05.2015

Gmina i Miasto Nisko

6.

"Rola i obowiązki radnych. Procedura absolutoryjna oraz proces legislacyjny w gminie."

09.06.2015

 

Urząd Gminy Ostrów

7.

Postępowanie administracyjne w praktyce organów administracji publicznej

02.07.2015

Urząd Gminy Mielec

8.

Prawa i obowiązki radnych. Rola organu stanowiącego w prowadzeniu gospodarki finansowej przez gminę.

31.07.2015

Urząd Gminy Rakszawa

9.

Dziennikarstwo lokalne

7-8.09.2015

Powiat ropczycko-sędziszowski

10.

Procedury graniczne

14.09.2015

Powiat ropczycko-sędziszowski

11.

Promocja regionu

18, 21.09.2015

Powiat ropczycko-sędziszowski

12.

Komunikacja medialna

25, 28.09.2015

Powiat ropczycko-sędziszowski

13.

Kultura i historia Ukrainy

29.09.2015

Powiat ropczycko-sędziszowski

14.

Opis stanowisk pracy, ocena okresowa pracownika oraz wartościowanie stanowisk

12.10.2015

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

15.

Udostępnianie informacji publicznej

30.10.2015

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

16.

 

Kodeks postępowania administracyjnego

 

03.11.2015

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

17.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

 

9.11.2015

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

18.

 

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

25.11.2015

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

19.

Wywiad środowiskowy jako narzędzie i dowód w sprawach pomocy społecznej. Problematyka przyznawania świadczeń pomocy społecznej

 

03.12.2015

 

MOPS w Dębicy

20.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

15.12.2015

Gmina Chorkówka