FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

FRDL Rzeszów

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego (dawniej FRDL - Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego jest ośrodkiem regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - największej polskiej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój szeroko rozumianej samorządności w naszym kraju. FRDL dysponuje siecią 14 Regionalnych Ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami. W latach 2010-2013 Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego działał jako Filia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. 

Podobnie jak wszystkie oddziały Fundacji, FRDL-POST prowadzi między innymi działalność na rzecz administracji publicznej i trzeciego sektora, organizując szkolenia, seminaria, kursy i konferencje i realizując specjalistyczne projekty; świadczy również usługi doradcze, informacyjne, konsultingowe oraz badawcze.

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Referencje

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego