Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim”, POKL, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2,

okres realizacji: 01.06.2014 - 30.09.2015,

wartość: 1 411 846,81 PLN.

Projekt skierowany był do dwóch grup docelowych: JST i ich przedstawicieli oraz NGO i ich przedstawicieli. Zasięg: województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie.

Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego oraz partycypacji NGO w procesie tworzenia, wdrażania i monitorowania polityk publicznych, poprzez wzmocnienie potencjału istniejących RDPP oraz zainicjowanie powstania nowych RDPP na obszarze objętym wnioskiem o dofinansowanie w okresie do 30.06.2015r.

Rodzaje działań: powołanie Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego; Wypracowanie standardów współpracy JST - NGO w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych; Wypracowanie modelowych standardów działania RDPP; Wdrożenie modelowych standardów działania w istniejących i nowopowstałych RDPP; Upowszechnienie wypracowanych modelowych standardów działania RDPP oraz inicjowanie ich powstawania.

www.potencjal-rdpp.pl

W ramach projektu opracowany został podręcznik pn. "Jak tworzyć i skutecznie działać w Radach Działalności Pożytku Publicznego? Praktyczne narzędzie dialogu obywatelskiego", który mogą pobrać Państwo poniżej.

Pliki do pobrania

Podręcznik

Partnerzy

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego