Image layer

Image layer

Image layer

Ogłoszenie o naborze - POWER 2.18 WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI ADMINISTRACYJNE

POWER 2.18 WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUGI ADMINISTRACYJNE - DOSTĘPNY SAMORZĄD

Chcieliśmy poinformować o ogłoszeniu konkursu, którego celem jest:

- przegląd procedur (zgodnie z ustawą) związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji
- przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej.
- wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.

Projekty w niniejszym konkursie mają wspomóc merytorycznie kadrę JST w stosowaniu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, dostarczyć odpowiedniej wiedzy i przygotować koordynatorów dostępności.

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zamierza przygotować wniosek aplikacyjny w niniejszym konkursie - jako lider projektu we współpracy z gminami.

Zainteresowane udziałem w projekcie jst prosimy o e-mail na adres post@frdl.rzeszow.pl, w celu uzyskania linku do krótkiej ankiety on-line, pozwalającej na przekazanie niezbędnych danych do sporządzenia wniosku aplikacyjnego.

Powodzenie przedsięwzięcia zależy od ilości zainteresowanych gmin (minimum 20 JST wg regulaminu konkursu).

Wszystkie jst są zobligowane do wdrożenia ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Udział w projekcie pozwoli Państwu na profesjonalne przygotowanie Państwa jednostek do realizacji zadań nałożonych tą ustawą.

W przypadku dodatkowych pytań proszę się kontaktować poprzez e-maila: post@frdl.rzeszow.pl

Liczymy na aktywność i współpracę z Państwem!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego