Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

 

Okres realizacji: 1 marca 2013 – 28 lutego 2015

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski systemowy projekt realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które jest liderem projektu oraz pomysłodawcą tego przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

http://youtu.be/f2nKDjAKYhY

Skrócony opis projektu tutaj.

Szczególowe informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu www.szkolawspolpracy.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego