Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Nowa edycja projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

NOWA EDYCJA PROJEKTU

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) zapraszają do wzięcia udziału w nowej edycji (2015) projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Do nowej edycji 2015 możemy zaprosić wyłącznie szkoły i przedszkola, które nie brały udziału w pierwszej edycji projektu 2013/2014.

Jednym z najważniejszych celów projektu "Szkoła Współpracy" jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Okres realizacji: 1 marca 2013 – 30 czerwca 2015

Skrócony opis projektu tutaj.

Szczegółowe informacje oraz formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu www.szkolawspolpracy.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie!


Pobierz więcej informacji o projekcie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego