Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim

baner

Aktualności:

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Sieci Współpracy Finansowanie Oświaty
działającej w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla jst w woj. podkarpackim”

 

                serdecznie zapraszam Państwa na pierwsze spotkanie członków sieci Finansowanie oświaty, które odbędzie się 3 grudnia 2018r., w godz. 10.00 - 16.00  w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand, przy ul. Grottgera 28 (na wprost dworca PKP).

Temat spotkania to: Rozliczanie dotacji celowych przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Część oświatowa subwencji  ogólnej dla gmin i powiatów w 2019 roku. Analiza i sprawozdawczość  ze średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Program spotkania:

 1. Rozliczanie dotacji celowych przeznaczonych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  1. Aktualizowane kwoty dotacji a rozliczenie kwot zakupu podręczników i ćwiczeń w szkole i w jst
  2. Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych
  3. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie
  4. Procedury wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  5. Warianty zakupu podręczników - model  rozproszony (pojedyncze podręczniki) oraz w zestawie
  6. Planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów - rozwiązywanie nietypowych problemów
  7. Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników i materiałów ćwiczeniowych
  8. Zasady przyjęcia na stan szkoły
  9. Zasady brakowania podręczników i materiałów edukacyjnych po okresie użytkowania - polityka inwentaryzacyjna
  10. Zasady wypożyczania podręczników i udostępniania materiałów ćwiczeniowych uczniom
  11. Przepływy uczniów w trakcie roku szkolnego, zmieniająca się liczba uczniów - a dotacja
  12. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika
  13. Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań
  14. Rozliczenie dotacji podręcznikowej w przypadku klas dotychczasowego gimnazjum
  15. Rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów - rozwiązywanie nietypowych problemów
  16. Rozliczenie dotacji wg kwot standardowych zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
  17. Rozliczenia dotacji wg kwot  zwiększonych  zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych
  18. Dotacja podręcznikowa - klasyfikacja budżetowa oraz sprawozdawczość budżetowa
  19. Aspekty praktyczne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
 2. Część oświatowa subwencji  ogólnej dla gmin i powiatów w 2019 roku 
 1. Uwarunkowania formalno-prawne naliczania i dzielenia środków na utrzymanie oświaty
 2. Kwoty  na utrzymanie oświaty przewidywane   w budżecie państwa dla  gmin, powiatów i województw
 3. Charakter, przeznaczenie i zadnia finansowane w 2019 roku z  części oświatowej  subwencji ogólnej
 4.  Projekt rozporządzenia ws. podziału subwencji oświatowej dla JST na 2019 r. ( ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia ……………………………….. 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 – projekt z 5 listopada 2019)
 5. Finansowy standard A w 2019 roku
 6. Wprowadzenie dwóch wag na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz  dla szkół ponadpodstawowych
 7. Wprowadzenie rozwiązania uwzględniającego zróżnicowania kwot naliczanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na rynku pracy
 8. Wagina uczniów klas I kształcących się w zawodach, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie
 9. Wzrost w powiatach ziemskich liczby uczniów klas I szkół ponadpodstawowych wynikający z rekrutacji dwóch roczników dzieci, związany z dysponowaniem przez te szkoły wolnymi miejscami
 10. Mechanizm zmniejszenia liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży wskaźnikiem 33,3 proc. W związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. zwiększenia liczebności uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) odpowiednim wskaźnikiem: dla liceów ogólnokształcących, dla techników, dla branżowych szkół I stopnia
 11. Prowadzenie analizy porównawczej parametrów naliczonych w części oświatowej subwencji ogólnej  z danymi w systemie informacji oświatowej
 12. Rekomendacje do pracy samorządu z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie podnoszenia ich wiedzy i kompetencji z obszaru zarządzania finansami oświatowymi – w tym naliczania i dzielenia subwencji oświatowej
 1. Analiza i sprawozdawczość  ze średnich wynagrodzeń nauczycieli
 2. Dyskusja.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Mogą w nim wziąć udział jedynie uczestnicy projektu będący członkami sieci Finansowanie oświaty.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 29 listopada 2018r. mailowo na adres: projekt.rkku@frdl.rzeszow.pl.

 

----------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Członkowie Sieci Współpracy Wdrażanie planów podnoszenia jakości usług oświatowych

działającej w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla jst w woj. podkarpackim”

                serdecznie zapraszam Państwa na pierwsze spotkanie członków sieci Wdrażanie planów podnoszenia jakości usług oświatowych, które odbędzie się 30 listopada 2018r., w sali konferencyjnej FRDL Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, w budynku Center Park przy ul. Kolejowej 1 (wejście od strony Sądu Apelacyjnego), III piętro. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00.

Temat spotkania to: Zadania koordynatorów/liderów wspomagania we wdrażaniu planów podnoszenia jakości usług oświatowych.

Program spotkania:

 1. Podstawy prawne realizacji procesowego wspomagania szkół i przedszkoli
 2. Zakres realizacji działań procesowego wspomagania szkół i przedszkoli
 3. Zadania JST w realizacji procesowego wspomagania szkół i placówek
 4. Planowanie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
 5. Zadania i działania szkół wynikające z realizacji procesowego wspomagania szkół i placówek
 6. Planowanie, analizowanie i ocena efektów wdrażania procesowego wspomagania szkół i placówek
 7. Zadania koordynatorów/liderów wspomagania we wdrażaniu planów
 8. Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Mogą w nim wziąć udział jedynie uczestnicy projektu będący członkami sieci Wdrażanie planów podnoszenia jakości usług oświatowych.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 29 listopada 2018r. mailowo na adres: projekt.rkku@frdl.rzeszow.pl.

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 23 listopada 2018r., w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie członków sieci Restrukturalizacja sieci szkół.

Temat spotkania to: Obowiązki gminy w zakresie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół a racjonalizacja sieci.

W spotkaniu udział wzięło 14 osób.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 6 listopada 2018r. w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand w Rzeszowie odbyło się pierwsze spotkanie członków sieci Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty.

Temat spotkania to: Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty jako zadanie wynikające z odpowiedzialności samorządu za prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli.

​W spotkaniu udział wzięło 12 osób.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 19 października 2018r. w godz. 10.00 - 16.00 w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand odbyło się pierwsze spotkanie członków sieci Finansowanie oświaty.

Temat spotkania to: Dotacje na uczniów niepełnosprawnych w 2019 roku. Wydatkowanie dotacji po wejściu w życie art. 35 ust. 4 i ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W spotkaniu udział wzięło 20 osób.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

W dniu 11 października 2018r.,w godz.10.00 - 16.00  w Hotelu Best Western Hotel Ferdynand odbyło się pierwsze spotkanie dla uczestników sieci Statystyka i sprawozdawczość oświatowa.

Tematem spotkania było Wykorzystanie SIO w Informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

W spotkaniu wzięło udział 18 osób.

Dziękujemy wszystkim za udział i aktywność podczas spotkania!

 

----------------------------------------------------------

 

Od września 2018 r. na platformie doskonaleniewsieci.pl działa 6 tematycznych sieci współpracy:

1. Finansowanie oświaty
2. Diagnozowanie stanu lokalnej oświaty
3. Wdrażanie planów podnoszenia jakości usług oświatowych
4. Restrukturalizacja sieci szkół
5. Organizowanie i dokumentowanie pracy szkół
6. Statystyka i sprawozdawczość oświatowa.

Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych. Członkami sieci są uczestnicy projektu.

W ramach tego działania zostanie organizowane 18 spotkań szkoleniowych dla członków tych sieci (po trzy spotkania na każdą sieć). Wszystkie spotkania odbywać się będą w Rzeszowie. Aby móc skorzystać z bezpłatnych spotkań szkoleniowych, trzeba być członkiem sieci, w ramach której organizowane jest spotkanie.

Zapraszamy wszystkich uczestników projektu do aktywności w ramach sieci!
 

----------------------------------------------------------

 

23 kwietnia 2018r. rozpoczęliśmy realizację cyklu szkoleń dla pierwszych trzech grup uczestników projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”. Wszystkie szkolenia odbywają się w Rzeszowie.

W szkoleniach uczestniczy pięć grup szkoleniowych, w dwóch turach:

I tura składa się z trzech grup:

Grupa I
Gmina Jedlicze
Gmina Haczów
Gmina Rymanów
Gmina Świlcza
Gmina Zarszyn

Grupa II
Gmina Dzikowiec
Gmina Gać
Gmina Jarosław
Gmina Jawornik Polski
Miasto i Gmina Kańczuga
Gmina Raniżów

Grupa III
Gmina Brzostek
Gmina Brzyska
Gmina Dubiecko
Gmina Kuryłówka
Gmina Lubaczów
Gmina Wiśniowa


Zajęcia dla nich odbywają się w Hotelu Hetman w Rzeszowie w następujących terminach:

 • Moduł I: 23-25.04.2018r.

 • Moduł II: 14-16.05.2018r.

 • Moduł III: 4-6.06.2018r.

 • Moduł IV: 25-27.06.2018r.

 • Moduł V: 8-10.08.2018r.

 

II tura składa się z dwóch grup:

Grupa IV
Miasto i Gmina Nowa Dęba

Miasto i Gmina Baranów Sandomierski

Gmina i Miasto Nisko

Gmina Kamień

Miasto Ustrzyki Dolne

Miasto Dębica

Grupa V
Miasto Jarosław

Miasto Łańcut

Powiat Dębicki

Powiat Niżański

Powiat Kolbuszowski


Zajęcia dla nich odbywają się w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie w następujących terminach:

 • Moduł I: 28-30.05.2018r.

 • Moduł II: 11-13.06.2018r.

 • Moduł III: 27-29.06.2018r.

 • Moduł IV: 11-13.07.2018r.

 • Moduł V: 6-8.08.2018r.

 

O projekcie:

Projekt:
 „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”, realizowany w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest od 01-10-2017 do 31-03-2019r.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 208 przedstawicieli 62 jednostek samorządu terytorialnego
z woj. podkarpackiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów (niezbędnych do poruszania się na rynku pracy - ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych; nauczania eksperymentalnego; właściwych postaw uczniów - kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

 • szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),
 • doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),
 • wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 - 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,
 • uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl.

Efektami projektu będą:

 • lokalny plan podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych,
 • pilotażowe wdrożenia lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 - 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, które będą stanowić wzór i inspirację do dalszych działań,
 • wzrost jakości usług oświatowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w szkołach w których wdrożono plan,
 • wzrost kompetencji kadry JST w zakresie podnoszenia jakości usług oświatowych,
 • regionalne sieci współpracy dla przedstawicieli JST zajmujących się zarządzaniem oświatą.

Beneficjenci:
W celu realizacji projektu w wybranej JST konieczne jest zaangażowanie przedstawicieli dwóch grup osób:
a) decydentów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zarządczych w JST w zakresie spraw oświatowych (prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów, sekretarzy),
b) pracowników operacyjnych realizujących zadania z zakresu oświaty w JST (dyrektorów/naczelników wydziałów oświaty, inspektorów ds. oświaty, skarbników, pracowników zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół, radnych z komisji oświaty).

Wartość projektu – 1 455 748,32 zł
Nr umowy: POWR.02.10.00-00-2021/17-01
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju
 

Kontakt z biurem projektu:

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
ul. Kolejowa 1, 35-073

Tel. 17 7863 55 53

Małgorzata Nieroda - Kierownik projektu

projekt.rkku@frdl.rzeszow.pl
tel. 17 783 55 53

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji
Ulotka
Deklaracja współpracy
Karta zgłoszenia do udziału w projekcie
Oświadczenie
Harmonogram projektu
Upoważnienie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego