Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Mechanizmy Współpracy

Szanowni Państwo

Zapraszamy na bezpłatne dwudniowe szkolenia dotyczące współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli gmin i powiatów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Z każdego samorządu zapraszamy wójta, burmistrza, prezydenta (lub zastępcę), starostę lub członka zarządu powiatu, skarbnika lub sekretarza lub pracownika zajmującego się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Z organizacji pozarządowych zapraszamy członka zarządu lub osobę przez niego delegowaną. Na szkolenia każdy samorząd zgłasza zespół trzyosobowy: 2 osoby z JST oraz 1 osoba z organizacji pozarządowych.


Uczestnikom szkoleń zostanie zapewniony nocleg, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do wysokości równowartości ceny biletów transportu publicznego (w przypadku PKP – drugiej klasy).

TEMATYKA SZKOLEŃ
Zakres merytoryczny szkoleń obejmować będzie m.in.:

  • praktyczny wymiar stosowania instrumentów finansowych takich jak regranting, pożyczki, poręczenia/gwarancje, inicjatywa lokalna, tryb małych zleceń, dotacja inwestycyjna, budżet partycypacyjny, wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych;
  • regulacje prawne, praktyczne instrukcje wdrożenia tych instrumentów;
  • praktyczne instrukcje wdrożenia tych instrumentów;
  • Wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące współpracy finansowej  samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Po szkoleniach uczestnikom zostaną zapewnione bezpłatne konsultacje telefoniczne i on-line z ekspertami ds. finansowych i prawnych. Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów posiadających doświadczenie teoretyczne jak i praktyczne, dzięki czemu uczestnicy będą mogli skorzystać z wiedzy i dorobku najbardziej doświadczonych ekspertów.

CZAS TRWANIA SZKOLEŃ:

Szkolenie potrwa dwa dni. W tym czasie przewidziano ok. 12,5 godz. zajęć merytorycznych. Pierwszego dnia planowane są zajęcia w godz. 10:00-17:00, a drugiego dnia w godz. 8:35-13:30.

Pobierz zaproszenie

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

http://www.mechanizmywspolpracy.pl/

KONTAKT
Kontakt w sprawie procesu rekrutacji oraz organizacji szkoleń:
FRDL:
Monika Ziółkowska
e-mail: monika.ziolkowska@frdl.org.pl 
tel. 22 321 93 12
Kontakt w sprawie formularza rekrutacyjnego: 
MSAP UEK:
Marek Oramus
tel. 12 293 58 40 (godz. 9.00-15.00)
e-mai: mechanizmywspolpracy@msap.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego