Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

"Akademia Przywództwa"

Akademia Przywództwa” to ogólnopolski program edukacyjny skierowanym do liderów samorządowych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności.

Akademia realizowana jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w oparciu
o program opracowany przez Centre of Expertise for Local Government Reform – jednostkę Rady Europy, odpowiedzialną za wzmacnianie działalności samorządów lokalnych w krajach należących
do tej organizacji.

O programie

Dziewięciodniowy program podzielony jest na trzy trzydniowe warsztaty odbywające się od kwietnia
do czerwca br., w atrakcyjnych lokalizacjach (Włocławek, Toruń, Łódź). Pomiędzy warsztatami uczestnicy będą pracować nad ustalonymi zadaniami przywódczymi, a w kolejnym etapie przygotowywać z nich sprawozdania:

Etap 1:Wyzwania dobrego rządzenia 
26-28 kwietnia 2016r., Włocławek

Etap 2:Potencjał indywidualny i instytucjonalny 
11-13 maja 2016r., Toruń

Etap 3:Przywództwo w organizacji i społeczności 
16-18 czerwca 2016r., Łódź

Przez cały okres trwania Akademii nad pracą wyłonionej grupy liderów samorządowych czuwać będzie zespół ekspertów certyfikowanych przez Radę Europy:

Udział w programie potwierdzony zostanie certyfikatem wystawionym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Radę Europy. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział we wszystkich trzech warsztatach „Akademii Przywództwa”.Metody pracy: pracujemy metodami warsztatowymi z wykorzystaniem miniwykładów, dyskusji, studium przypadków, burzy mózgów, pracy w grupach i parach, analiz indywidualnych.

Jak zostać uczestnikiem programu?

Do udziału w programie zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów z całej Polski. Do udziału w Programie „Akademia Przywództwa” zakwalifikuje się 15 liderów według kolejności zgłoszeń.
Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2016 r. Zgłoszenia można nadsyłać na adres:
akademia@frdl.org.pl wypełniając kartę zgłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Koordynatorką Programu – Małgorzatą Jaglińską tel.: 22 351 93 20,

e-mail: malgorzata.jaglinska@frdl.org.pl lub na stronie Programu: www.akademia.frdl.pl

 

Dokumenty do pobrania

Program 
Karta zgłoszeniowa
Informacje

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego