baner

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”, realizowany w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 01-10-2017 do 31-03-2019r.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 208 przedstawicieli 62 jednostek samorządu terytorialnego z woj. podkarpackiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów (niezbędnych do poruszania się na rynku pracy - ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych; nauczania eksperymentalnego; właściwych postaw uczniów - kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:


- szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),
- doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),
- wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 - 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,
- uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl 

Efektami projektu będą:

-lokalny plan podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych,
- pilotażowe wdrożenia lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 - 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, które będą stanowić wzór i inspirację do dalszych działań,
- wzrost jakości usług oświatowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w szkołach w których wdrożono plan,
- wzrost kompetencji kadry JST w zakresie podnoszenia jakości usług oświatowych,
- regionalne sieci współpracy dla przedstawicieli JST zajmujących się zarządzaniem oświatą.

Beneficjenci:


W celu realizacji projektu w wybranej JST konieczne jest zaangażowanie przedstawicieli dwóch grup osób:
a) decydentów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zarządczych w JST w zakresie spraw oświatowych (prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów, sekretarzy),
b) pracowników operacyjnych realizujących zadania z zakresu oświaty w JST (dyrektorów/naczelników wydziałów oświaty, inspektorów ds. oświaty, skarbników, pracowników zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół, radnych z komisji oświaty).

Wartość projektu – 1 455 748,32 zł
Nr umowy: UDA-POWR.02.10.00-00-2021/17-00
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

Biuro projektu:
FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
ul. Kolejowa 1, 35-073

Liczymy na Państwa udział w projekcie!

Anna Jagiełło- Dyrektor FRDL POST


Małgorzata Nieroda- Koordynator projektu


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 17 783 55 53

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji
Ulotka
Deklaracja współpracy
Karta zgłoszenia
Oświadczenie
Harmonogram projektu 29.03.2018
Upoważnienie