×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 284.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych”

„NISKOEMISYJNOŚĆ I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA TERENY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - SZKOLENIA DLA GMINNYCH SŁUŻB PLANISTYCZNYCH” Projekt: „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych”...

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”, realizowany w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt...

„Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim”, 

„Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim”, 

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim”, POKL, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2, okres realizacji: 01.06.2014 - 30.09.2015, wartość: 1 411 846,81 PLN. ...

Zapytanie ofertowe, z dnia 12.04.2016r.

Zapytanie ofertowe, z dnia 12.04.2016r.

Rzeszów, 12 kwietnia 2016 r.  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: PEFS.02.16.ZP Zapytanie ofertowe na przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu eksperckiego podczas spotkania Podkarpackiego Ekologicznego Forum Samorządowego w ramach projektu „Pobudzanie aktywności ekologicznej w jednostce...

"Akademia Przywództwa"

"Akademia Przywództwa"

„Akademia Przywództwa” to ogólnopolski program edukacyjny skierowanym do liderów samorządowych – wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy pragną doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności. Akademia realizowana jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w...

Zapytanie ofertowe, z dnia 11.03.2016r.

Zapytanie ofertowe, z dnia 11.03.2016r.

Rzeszów, 11 marca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: PEFS.01.16.ZP na przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu eksperckiego podczas konferencji realizowanej w ramach projektu „Pobudzanie aktywności ekologicznej w jednostce samorządu terytorialnego poprzez zorganizowanie...

Zapytanie ofertowe, z dnia 7.03.2016r.

Zapytanie ofertowe, z dnia 7.03.2016r.

Rzeszów, 07 marca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: PEFS.01.16.ZP Na opracowanie graficzne i wydruk materiałów na konferencję realizowaną w ramach projektu „Pobudzanie aktywności ekologicznej w jednostce samorządu terytorialnego poprzez zorganizowanie i moderowanie...

Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Poradnik współfinansowany ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji   Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk publikację Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, która jest...

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie przedstawicieli jst i ngo.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie przedstawicieli jst i ngo.

Szanowni Państwo, W imieniu Ministerstwa Pracy i Polityk Społecznej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej zapraszamy na bezpłatne spotkania informujące o najlepszych sposobach wdrażania w samorządach dotacji inwestycyjnej,...

Nowa edycja projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Nowa edycja projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

NOWA EDYCJA PROJEKTU Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) zapraszają do wzięcia udziału w nowej edycji (2015) projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Do nowej edycji 2015...

Bezpłatne szkolenia dla samorządów i organizacji pozarządowych. CZY  TWÓJ URZĄD JEST PRZEJRZYSTY? SPRAWDŹ TO SAM!

Bezpłatne szkolenia dla samorządów i organizacji pozarządowych. CZY TWÓJ URZĄD JEST PRZEJRZYSTY? SPRAWDŹ TO SAM!

CZY  TWÓJ URZĄD JEST PRZEJRZYSTY? SPRAWDŹ TO SAM! ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ZAKRESU MONITOROWANIE ZLECANIA ZDAŃ PUBLICZNYCH   Jakie korzyści może przynieść uczestnikom udział w szkoleniach?   Pracownicy...

"Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim"

"Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim"

"Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim"   Projekt pt. "Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim", realizowany...

Mechanizmy Współpracy

Mechanizmy Współpracy

Szanowni Państwo Zapraszamy na bezpłatne dwudniowe szkolenia dotyczące współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli gmin i powiatów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Z każdego samorządu zapraszamy wójta, burmistrza, prezydenta...

Zlecamy pożytecznie. Wydajemy z pożytkiem.

Zlecamy pożytecznie. Wydajemy z pożytkiem.

CZY TWÓJ URZĄD JEST PRZEJRZYSTY? SPRAWDŹ TO!   Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie) do udziału w ogólnopolskim projekcie finansowanym z...

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

Okres realizacji: 1 marca 2013 – 28 lutego 2015   „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski systemowy projekt realizowany w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które jest...

Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.

  Projekt systemowy realizowany od listopada 2009 do czerwca 2014 r. w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Istotą idei samorządności lokalnej jest umożliwienie społecznościom lokalnym udziału w sprawowaniu władzy,...

«
»