WEBINARIUM ONLINE - ZMIANY W ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW OŚWIATY W CZASIE EPIDEMII

Data szkolenia
2020-05-26
Miejsce szkolenia
online
Cena szkolenia
269 zł
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

26.05.2020r. - karta zgłoszenia

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

ADRESACI:

kadra kierownicza szkół i przedszkoli, osoby realizujące zadania kadrowe i płacowe w jednostkach oświatowych a także w centrach usług wspólnych, zespołach obsługi oświaty, przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za nadzór nad placówkami oświatowymi.

CELE I KORZYŚCI:

 • Doprecyzowanieobowiązków dyrektora placówki oświatowejw zakresie wykonywania pracy zdalnej przez zatrudnionych pracowników, w tym zasad realizacji, rozliczania zajęć, a także pracy pracowników niepedagogicznych.
 • Omówienie zasad naliczania wynagrodzenia i jego poszczególnych składników za czas przestoju, gotowość do pracy, realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 •  Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących badań profilaktycznych, urlopów, zwolnień od pracy, a także kwestii BHP w związku z koronawirusem.

Program:

 1. Wykonywanie pracy zdalnej – obowiązki dyrektora:
  1. ustalenie zasad realizowania zajęć,
  2. rozliczanie zajęć,
  3. komunikacja z rodzicami i uczniami,
  4. praca zdalna pracowników niepedagogicznych.
 2. Gotowość do pracy w ramach przestoju:
 1. wynagrodzenie za czas przestoju i gotowości do pracy,
 2. problematyka ewidencjonowania pozostawania w gotowości do pracy,
 3. gotowość do pracy a wykonywanie pracy zdalnej.
 1. Wynagrodzenie pracowników:
  1. wynagrodzenie za zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  2. składniki wynagrodzenia, do których nauczyciele zachowują prawo, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dodatku za warunki pracy,
  3. wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 2. Badania profilaktyczne:
  1. obowiązkowe badania,
  2. brak możliwość realizacji badań z powodu zamknięcia przychodni,
  3. możliwość dodatkowego skierowania pracownika na badania.
 3. Urlopy i zwolnienia od pracy:
  1. dopuszczalność polecenia wykorzystania urlopu przez pracownika,
  2. opieka na dziecko,
  3. zasiłek opiekuńczy – nowe regulacje specjalne.
 4. Kwestie BHP
  1. możliwość powstrzymania się od pracy,
  2. dopuszczalność badania temperatury pracowników,
  3. środki ochrony indywidualnej.

Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

 

PROWADZĄCY:

Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

TERMIN SZKOLENIA: 26 maja 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA: 269 zł. netto/ os.Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pldo 21 maja2020r.
UWAGA:LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

DANE DO KONTAKTU:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
NIP: 522-000-18-95

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego
ul. Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów
tel. 17 862 69 64, 737 165 980
e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl, post@frdl.rzeszow.pl

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?
•    Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line.Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•    Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•    Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•    Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•    Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna. 
•    Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie. 
•    Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium sugerujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•    Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem. 
 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego