WEBINAR ONLINE - BŁĘDY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH WYŁAPYWANE W TRAKCIE KONTROLI (Z UWZGLĘDNIENIEM ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE)

Data szkolenia
2020-03-27
Miejsce szkolenia
online
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.03 wynosi 229 PLN
Po 27.03 cena szkolenia wynosi 229 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

27.03.2020r. - karta zgłoszeniowa

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

                             ZAJĘCIA SKIEROWANE DO:

pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi, administratorów danych osobowych, osób wykonujących czynności w postępowaniach, członków Komisji Przetargowych lub zespołu do nadzoru realizowanego zamówienia.

CELE:

Zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych potrzebnych do przeprowadzenia postępowania w 2020 roku.

PROGRAM:

I.WPROWADZENIE

 1. Rodzaje nieprawidłowości.
 2. Definicja nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z art. 2 pkt 36) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013:
 • nieprawidłowości, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania,
 • nieprawidłowości, które nie mają wpływu na wynik postępowania.

II. NEWRALGICZNE BŁĘDY USTALANE W KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Nieprawidłowości związane z ustaleniem wartości zamówienia publicznego i podział zamówienia na części:
 • podstawy ustalenia wartości zamówienia w zależności od przedmiotu zamówienia,
 • zasady agregacji i segregacji zamówień,
 • różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części,
 • podział zamówienia na części,
 • udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000 €. – w odniesieniu do dostaw i usług oraz 1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych (art. 6a ustawy Pzp)
 1. Nieprawidłowości związane z opisem przedmiotu zamówienia:
 • zestaw niedopuszczalnych określeń i zwrotów służących do opisu przedmiotu zamówienia publicznego,
 • warunki wystąpienia naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz zasady proporcjonalności w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia.
 1. Nieprawidłowości związane z ustaleniem sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
 • warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia,
 • obiektywny i niedyskryminacyjny sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do konsorcjów,
 • poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
 1. Nieprawidłowości związane z określaniem kryteriów oceny ofert:
 • kryteria niedopuszczalne,
 • kryteria kosztowe,
 • ograniczenie stosowania jako jedynego kryterium najniższej ceny lub kryterium ceny z wagą pow. 60%,
 • błędy popełniane przy wyborze niekonkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,
 • inne błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne.

III. KONSEKWENCJE BŁĘDÓW

 1. Nieważność czynności - przykłady.
 2. Nieważność postępowania o zamówienie publiczne – przykłady.
 3. Nieważność umowy o zamówienie publiczne - przykłady.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - przykłady.
 5. Korekty finansowe i zwrot dofinansowania.

PROWADZĄCY: Doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i  beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej.

TERMIN SZKOLENIA: 27 marca 2020 r., godz. 10.00 – 14.00.

CENA: 229 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: post@frdl.rzeszow.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl do 24 marca 2020 r. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

 

DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

NIP: 522-000-18-95

KONTAKT:

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

ul. Kolejowa 1, 35 – 073 Rzeszów

tel. 17 862 69 64, 737 165 980

e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl, post@frdl.rzeszow.pl

 

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos, a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego