WYDAWANIE I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ

Data szkolenia
2020-03-30
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 16.03 wynosi 365 PLN
Po 16.03 cena szkolenia wynosi 385 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 30.03.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin.

Cel szkolenia:

przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wydawania i unieważniania dowodów osobistych z warstwą elektroniczną w świetle obowiązujących przepisów i praktyki. Przedstawienie właściwego toku postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi. Omówienie czynności związanych z wydawaniem dowodu osobistego, od momentu złożenia wniosku do odbioru dowodu. Analiza sytuacji, w których można wymienić i unieważnić dowód osobisty.

Korzyści:

Uzyskanie wiedzy:

 • jak należy złożyć wniosek o wydanie dowodu?
 • kiedy można unieważnić dowód osobisty?
 • jakie elementy powinna zawierać decyzja o odmowie wydania i o stwierdzeniu nieważności dowodu?
 • jak właściwie uzasadnić decyzję o odmowie wydania lub o stwierdzeniu nieważności dowodu?
 • jak należy zawieszać i cofać zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu?
 • w jakiej sytuacji pełnomocnik może odebrać dowód?

 

Omówienie kwestii problematycznych związanych z dowodami osobistymi, wskazanie najczęściej popełnianych błędów i uchybień, analiza sytuacji problemowych, kazusów dotyczących tematyki szkolenia.

Program:

 1. Dowód osobisty z warstwą elektroniczną - zawartość i funkcjonalności
 2. Zasady wydawania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną
 • sposób składania wniosku
 • osoby uprawnione
 • czynności organu gminy mające na celu wystawienie dowodu
 • odbiór dowodu osobiście i przez pełnomocnika
 1. Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu
 2. Zgłaszanie utraty i uszkodzenia dowodu
 3. Przesłanki wymiany i unieważnienia dowodu osobistego, właściwość organów i tryb postępowania
 4. Odmowa wydania oraz stwierdzenie nieważności dowodu osobistego
 • przesłanki zastosowania
 • tryb postępowania organu gminy
 • stosowanie przepisów Kpa
 • jakie elementy muszą zawierać decyzje o odmowie wydania i o stwierdzeniu nieważności dowodu, jak dobrze je uzasadnić?
 • wykonalność decyzji
 1. Postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi
 2. Kwestie problematyczne związane z dowodami osobistymi
 3. Najczęściej popełniane uchybienia
 4. Rozwiązywanie kazusów, dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Prowadzący: Z wykształcenia politolog, administratywista, mediator, pracownik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, od 12 lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził ponad 160 kontroli w tym obszarze. Współorganizował i prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin, współzałożyciel i członek zarządu fundacji zajmującej się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacją i integracją społeczną, w ramach której prowadził szkolenia dotyczące prawa do dobrej administracji i partycypacji obywatelskiej.

Cena: 365 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 16 marca 2020r.
Cena po 16 marca to 385 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 24 marca 2020r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego