DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI – PRAKTYCZNE STOSOWANIE PRZEPISÓW

Data szkolenia
2020-02-17
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 3.02 wynosi 365 PLN
Po 3.02 cena szkolenia wynosi 385 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 17.02.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

zapoznanie z praktyką stosowania przepisów dotyczących zadań zleconych gminom i miastom z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Pozyskanie, przekazanej przez trenera w sposób zwięzły i przejrzysty, wiedzy z zakresu prawidłowej realizacji zadań zleconych, w szczególności dotyczącej problematyki dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji ludności.

Korzyści:

omówienie praktycznych aspektów stosowania ustaw: o dowodach osobistych oraz o ewidencji ludności, a także przepisów wykonawczych do nich. Analiza problematyki e- dowodów, składania wniosku o wydanie dowodu, Rejestru Dowodów Osobistych, zasad nadawania i zmiany numerów PESEL, prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.

Poznanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie problematyki szkolenia. Zdobycie praktycznych porad i wskazówek od praktyka, w celu prawidłowego wykonywania zadań, uniknięcia nieprawidłowości w bieżącej pracy i w przypadku kontroli.

Uzyskanie praktycznych i obszernych materiałów szkoleniowych!

Program:

1. Zasady wydawania dowodów osobistych - praktyczne stosowanie ustawy o dowodach osobistych i przepisów wykonawczych do tej ustawy

·        E-dowód

·        Sposoby składania wniosku o dowód osobisty

·        Odbiór dowodu osobistego

·        Odmowa wydania dowodu osobistego

·        Unieważnienie dowodu osobistego

·        Wymiana i unieważnienie dowodu osobistego

·        Utrata i uszkodzenie dowodu osobistego

·        Rejestr Dowodów Osobistych

·        Orzecznictwo WSA i NSA

·        Pytania i odpowiedzi

2. Praktyczne stosowanie ustawy o ewidencji ludności przepisów wykonawczych do tej ustawy

·        Zasady prowadzenia ewidencji ludności – obowiązek meldunkowy obywateli polskich i cudzoziemców

·        Zasady nadawania i zmiany numerów PESEL

·        Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych

·        Orzecznictwo sądów administracyjnych z zakresu ewidencji ludności

·        Pytania i odpowiedzi

·        Najczęstsze nieprawidłowości.

Prowadzący: Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, wysoko oceniany wykładowca.

Cena: 365 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 3 lutego 2020r.
Cena po 3 lutego to 385 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 lutego 2020r.

Opiekun szkolenia:  Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego