PRZYGOTOWANIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ DO WYMAGAŃ USTAWY O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ ORAZ USTAWY O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Data szkolenia
2020-02-19
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 5.02 wynosi 345 PLN
Po 5.02 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 19.02.2020

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

informatycy. osoby prowadzące BIP instytucji, członkowie zespołów redakcyjnych BIP, administratorzy stron podmiotowych, osoby zainteresowane powyższą tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

zdobycie niezbędnych informacji na temat teorii i praktyki związanej z dostosowaniem Biuletynu Informacji Publicznej do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Korzyści:

wskazanie jak przeprowadzić zmiany w BIP-ie, by był on dostosowany do regulacji, wynikających z ustaw o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz o dostępności cyfrowej.

Zdobycie odpowiedzi na pytania:

· jakie wymagania techniczne należy spełniać w zakresie dostępności cyfrowej?

· jak przeprowadzić ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej?

· co to jest deklaracja dostępności?

· jakie grożą sankcje ze niespełnienie wymagań ustalonych w ustawach?

· jakie są wymogli dostępności dla osób posługujących się językiem migowym czy alfabetem Braille’a?

Uzyskanie podpowiedzi i wskazówek jak właściwie przygotować i prowadzić BIP po najnowszych zmianach. Wskazanie zmian na omawianych przykładach.

Program:

I. BIP a ustawa o dostępności cyfrowej

1. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej BIP

2. Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?

3. Deklaracja dostępności? Co to jest i gdzie ją zamieścić?

4. Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji

5. Sankcje przewidziane przepisami prawa

6. Dobre praktyki

II. BIP a ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1.  Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy

· język migowy

· alfabet Braille’a

· zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej

· pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych odczytowi maszynowemu

· wysoki kontrast

 2.  Dobre praktyki

 III. Przykłady dostosowania stron BIP do wymogów ustaw

 IV. Dyskusja.

Prowadzący: Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji państwowej, w szczególności samorządowej.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 5 lutego 2020r.
Cena po 5 lutego to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 lutego 2020r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego