DOWOŻENIE UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE DOWOZU PO ZMIANACH W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Data szkolenia
2020-01-15
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.01 wynosi 345 PLN
Po 2.01 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 15.01.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, pracownicy urzędów gmin nadzorujących sprawy edukacji w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracownicy samorządowi odpowiedzialni  za organizację dowozu uczniów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania związanego z organizacją i finansowaniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli i szkół po zmianach wprowadzonych ustawą ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (która wchodzi w życie z dniem 3 grudnia).

Korzyści:

wskazanie rozwiązań dotyczących organizacji oraz finansowania dowozu uczniów i dzieci do przedszkoli ogólnodostępnych, szkół ogólnodostępnych czy uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół. Przedstawienie wzoru dotyczącego wyliczania zwrotu kosztów jednorazowego przewozu, kwestii związanych z realizacją tego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Analiza orzecznictwa i rozstrzygnięcia Regionalnych Izb Obrachunkowych dotycząca problematyki dowozu i dojazdów uczniów do szkół. Podczas szkolenia zostaną omówione zasady stosowania procedur dowozu uczniów oraz zasady dokumentowania zadania. Możliwość konsultacji kwestii problemowych.

Program:

1.Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie edukacyjnym

2.Uwarunkowania formalno – prawne

3.Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do przedszkoli ogólnodostępnych

4.Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół ogólnodostępnych

5.Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół

6.Zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców po wejściu w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

7.Wzór wyliczania zwrotu kosztów jednorazowego przewozu

8.Zakres realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz możliwości gmin w zakresie rozszerzenia realizacji zadania poza normy ustawowe

9.Kształtowanie sieci przedszkoli i szkół w kontekście obowiązku dowozu uczniów

10.Racjonalizacja kosztów dowozu uczniów

11.Procedura organizacji dowozu przez gminę, w tym odpowiedzialność i gwarancja bezpieczeństwa dowozu

12.Dokumentowanie zadania

13.Procedura zwrotu kosztów dowozu rodzicom ucznia

14.Dokumentowanie realizacji zadania

15.Przykłady dobrych praktyk

16.Wybrane orzecznictwo i rozstrzygnięcia Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczące dowozu i dojazdów uczniów do szkół

17.Dyskusja.

 

Prowadzący: Praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu oświatą w jednostce samorządu terytorialnego (Doradca Prezydenta ds. Edukacji, p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji) oraz nadzorze nad zadaniami oświatowymi (Śląskie Kuratorium Oświaty). Współautor i realizator Programów Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanych przez ORE.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 2 stycznia 2020 r. Cena po 2 stycznia  to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 stycznia 2020r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego