RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH – MDR

Data szkolenia
2020-01-17
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.12 wynosi 365 PLN
Po 31.12 cena szkolenia wynosi 385 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa-17.01.2020 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, kierownicy i pracownicy działów księgowości w jednostkach i samorządowych zakładach budżetowych.

Cel szkolenia:

kompleksowe omówienie problematyki raportowania schematów podatkowych- MDR-ów w świetle obowiązujących przepisów o podatku VAT. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego raportowania schematów podatkowych.

Korzyści:

wskazanie na klauzule obejścia i nadużycia prawa, przedstawienie podmiotów zobowiązanych do raportowania, zakresu przedmiotowego raportowania. Kto jest zobowiązany do składania raportu? Schematy krajowe, zagraniczne i standaryzowane dotyczące raportowania. Kiedy raportujemy czynności opodatkowane podatkiem VAT? Przedstawienie raportowania do KAS. Przedstawienie zakresu raportowanych informacji. Omówienie działań, które wymagają raportowania. Możliwość konsultacji kwestii problemowych.

Program:

 1. Klauzula obejścia i nadużycia prawa
 • zakres zastosowania
 • podatek VAT
 • podatki dochodowe
 • definicje obowiązujące w roku 2018 i od 2019
 • dzielenie transakcji
 • wprowadzanie podmiotów pośredniczących
 •  ekonomiczne uzasadnienie
 • korzyść podatkowa
 • istotność celu
 • kryterium sprzeczności
 • definicja sztuczności
 • definicja czynności odpowiedniej
 1. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki
 • promotor
 • korzystający
 • wspomagający
 1. Zakres przedmiotowy raportowania
 • definicje uzgodnienia, schematów podatkowych – schematy krajowe, zagraniczne i standaryzowane
 • kiedy raportujemy czynności opodatkowane podatkiem VAT?
 • czynności, które kwalifikowane są jako schematy podatkowe
 1. Czy następujące działania wymagają raportowania?  
 • analizę prawne i podatkowe
 • wniesienie aportu
 •  ustalenie współczynnika i prewspółczynnika
 •  bieżące doradztwo podatkowe
 • audyty i przeglądy podatkowe, szkolenia
 1. Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
 • terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz
 • sposób raportowania – narzędzia udostępnione przez ministerstwo finansów
 • raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego – schematy, podobieństwa, różnice
 • tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
 • sankcje administracyjne i karne
 1. Zakres raportowanych informacji
 • wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie
 • opis uzgodnienia oraz działalności gospodarczej (problem z tajemnicą przedsiębiorstwa)
 • informacja o znanych celach
 • przywołanie przepisów prawa podatkowego
 • szacownie korzyści podatkowej lub wartości aktywa w podatku odroczonym
 • opis czynności służących realizacji uzgodnienia
 • informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu
 1. Wewnętrzna procedura MDR – czy są obowiązkowe?
 2. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.
   

Prowadzący: Doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników.

Cena: 365 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 31 grudnia 2019r. Cena po 31 grudnia to 385 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 stycznia 2020r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego