ZLECANIE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

Data szkolenia
2019-10-15
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 1.10 wynosi 335 PLN
Po 1.10 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta Zgłoszeniowa- 15.10.2019r. 

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy samorządowi zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Cel szkolenia:

omówienie problematyki zlecania przez jst organizacjom pozarządowym zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Możliwość uzyskania wskazówek dotyczących praktycznego stosowania przepisów ustawy.

Korzyści:

uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • jak zlecać zadania organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowych rozporządzeń wykonawczych?
 • jak rozliczać, sprawozdawać i kontrolować zadania publiczne w praktyce?
 • w jaki sposób prawidłowo zlecać zadania w zakresie profilaktyki uzależnień?
 • co należy wiedzieć w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych z perspektywy samorządu?

Program:

 1. Przygotowanie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (odniesienie się do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wzoru oferty, umowy i sprawozdania z rozporządzenia)
 2. Wypełnianie ofert realizacji zadań publicznych
 3. Konstruowanie budżetu (wkład własny: wolontariat i rzeczowy oraz wyliczanie kosztów)
 4. Odniesienie oferenta do programów profilaktycznych w danym samorządzie
 5. Zawieranie umowy na realizację zadań publicznych
 6. Rozliczanie zadań publicznych
 7. Kontrola realizacji zadania publicznego
 8. Dyskusja.

 

Prowadzący: Administratywista, szkoleniowiec z zakresu ochrony danych osobowych, pozyskiwania środków. Od 7 lat w sektorze pozarządowym, gdzie zarządza własną organizacją, związaną z Chorągwią Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacją KSK. Pozyskuje środki na działalność organizacji pozarządowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w organizacjach i firmach.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 1 października 2019r. Cena po 1 października to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7 października 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego