PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – NOWOŚĆ DLA PRACODAWCY

Data szkolenia
2019-09-17
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 3.09 wynosi 365 PLN
Po 3.09 cena szkolenia wynosi 385 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 17.09.219r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, pracownicy działów kadr i płac jednostek samorządowych, samorządowych jednostek organizacyjnych, pracodawcy instytucji, firm i spółek wdrażające Pracownicze Plany Kapitałowe.

Cel szkolenia:

przedstawienie regulacji prawnych dotyczących problematyki Pracowniczych Planów Kapitałowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018r. o PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędnościowy, który automatycznie obejmie pracowników pracodawcy, którzy odprowadzają składki emerytalno-rentowe. W świetle obowiązujących regulacji przyłączenie się do programu jest obowiązkowe dla pracodawców i jednocześnie dobrowolne dla pracowników. Istnieje wiele niejasności dotyczących wprowadzenia i obsługi programu przez pracodawców, w tym także jednostki sektora finansów publicznych. Szkolenie pozwoli je rozwiać, zdobyć wiedzę z zakresu systemu PPK oraz gruntownie przygotować się do jego wprowadzenia.

Korzyści ze szkolenia:

Szkolenie będzie doskonałą okazją do poznania zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK i przygotowania się do ich wprowadzenia jednostce. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu będą mogli Państwo sprawnie przygotować się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Omówienie założeń, celu wprowadzenia reformy, zasad uczestnictwa pracowników oraz wskazanie losu środków w ramach PPK. Wskazanie zakresu ustawy regulującej kwestie zawierania umów w systemie PPK, umowy o prowadzeniu PPK, deklaracji uczestnika PPK, gromadzenia środków PKK w funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych, obowiązków informacyjnych, obsługi systemu, kosztów zarządzania systemem u pracodawcy oraz innych ważnych kwestii związanych z wprowadzeniem i obsługą programu.

Program:

 1. Założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
 2. Kogo obowiązują, w jakim zakresie, w jakim okresie PPK?
 3. Obowiązki nałożone na pracodawcę. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 4. Charakterystyka systemu PKK, część dłużna, część udziałowa, zróżnicowanie prawne
 5. Nowe pojęcia w systemie, charakterystyka na potrzeby ustawy – wynagrodzenie, wypłata, wypłata transferowa, zwrot
 6. Zawieranie umów w systemie PPK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne
 7. Umowa o zarządzanie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
 8. Umowa o prowadzenie PPK – zagadnienia ogólne, kwestie problemowe
 9. Obowiązki informacyjne związane z zawarciem umowy o prowadzenie PPK
 10. Realizacja wpłat dokonywanych do PPK – kto to finansuje, w jakiej wysokości i w jakich terminach? W jaki sposób należy rozliczać wpłaty?
 11. Deklaracja uczestnika PPK
 12. Szczegółowe zagadnienia dotyczące rodzajów wpłat, wpłata powitalna, dopłaty roczne
 13. Gromadzenie środków PKK w funduszach inwestycyjnych i funduszach emerytalnych
 14. Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK? Koszty zarządzania systemem u pracodawcy
 15. Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
 16. Wyznaczona instytucja finansowa
 17. Czym jest i jak należy prowadzić Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych?
 18. Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK 
 19. Zasady i ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków
 20. Sankcje karne
 21. Pytania i dyskusja. 

Prowadzący: Radca prawny, doświadczony szkoleniowiec. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze i prowadzi szkolenia dla administracji publicznej, w tym jst oraz przedsiębiorstw. Szkoli z zakresu prawa pracy, Kpa, nieruchomości. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa.

Cena: 335 zł*+VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 17 sierpnia 2019r.

Cena: 365 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 3 września 2019r. Cena po 3 września to 385 zł.

*Z okazji 30-lecia FRDL przy zgłoszeniu 30 dni wcześniej oferujemy dodatkowy rabat w wysokości 30 zł

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 września 2019r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego