LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ ORAZ INNE LICENCJE OSOBOWE W TRANSPORCIE DROGOWYM

Data szkolenia
2019-09-13
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.08 wynosi 355 PLN
Po 30.08 cena szkolenia wynosi 375 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 13.09.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy urzędów gmin i starostw zajmujących się odpowiednio wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą.

Cel szkolenia:

omówienie regulacji prawnych dotyczących wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane przyjęte przez rząd i skierowane do Sejmu przepisy ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczących m.in. „pośrednictwa przy przewozie osób” i nowych regulacji z zakresu przewozu osób.

Korzyści ze szkolenia:

analiza wniosku o wydanie licencji wraz z załącznikami. Wskazanie właściwego postępowania w przypadku udzielenia albo odmowy udzielenia licencji. Wskazanie zapisów dotyczących tworzenia uchwał m.in. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową czy w sprawie ustalenia cen za przewozy taksówkami osobowymi oraz stref taryfowych dla taksówek. Przedstawienie zastosowania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej do licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Omówienie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz orzecznictwa SKO i sądów administracyjnych.

Program:

1.  Zakres i przedmiot regulacji

 • ustawa o transporcie drogowym
 • ustawa Prawo przewozowe
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

2.  Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

 • organy właściwe
 • przesłanki wydania licencji
 • wniosek
 • załączniki do wniosku
 • wezwanie do uzupełnienia braków formalnych
 • zakres licencji
 • udzielenie albo odmowa udzielenia licencji
 • treść licencji, załączniki, wypis licencji

3Uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową

4.  Uchwały w sprawie ustalenia cen za przewozy taksówkami osobowymi oraz stref taryfowych dla taksówek

5.  Obowiązki przewoźnika

6.  Zawieszenie wykonywania transportu

7.  Cofnięcie licencji

8.  Wygaśnięcie licencji

9.  Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej do licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

10.  Dyskusja i pytania szczegółowe.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Ekspert z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami i drogownictwa.

Cena: 325 zł*+VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 13 sierpnia 2019r.

Cena: 355 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 30 sierpnia 2019r. Cena po 30  sierpnia to 375 zł.

*Z okazji 30-lecia FRDL przy zgłoszeniu 30 dni wcześniej oferujemy dodatkowy rabat w wysokości 30 zł

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 września 2019r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego