NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH I KWESTIA UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ WODNYCH W MYŚL NOWEGO PRAWA WODNEGO

Data szkolenia
2019-09-12
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.08 wynosi 345 PLN
Po 29.08 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 12.09.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kierownicy i pracownicy wydziałów i referatów ochrony środowiska jst oraz biura projektów, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych, z uwagi na swoją specyfikę, należą do postępowań skomplikowanych, długotrwałych i wymagających wiedzy specjalistycznej.

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć problematykę zmiany stanu wody na gruncie, aspektów praktycznego postępowania, zaprezentowania problematyki naruszenia stosunków wodnych i utrzymywania urządzeń wodnych, poszerzenia wiedzy na temat nowego Prawa wodnego.

Korzyści ze szkolenia:

omówienie problematyki postępowania w sprawie naruszania stosunków wodnych, zasad utrzymywania urządzeń wodnych, legalizacji nielegalnego urządzenia wodnego czy rozbiórki urządzenia wodnego. Analiza aktualnych przepisów prawnych oraz orzecznictwa. Możliwość konsultacji z ekspertem- praktykiem.

Program:

  1. Istota naruszenia stosunków wodnych
  2. Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych - omówienie zasad i procedury
  3. Decyzja – omówienie elementów decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych
  4. Relacja kwestii naruszenia stosunków wodnych do spraw związanych z urządzeniami wodnymi – porównanie tych zagadnień
  5. Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie zasad z uwzględnieniem zasady partycypacji
  6. Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego –procedura i zasady legalizacji
  7. Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego
  8. Przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia –analiza procedury
  9. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych
  10. Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający doświadczenie szkoleniowe oraz  praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej, ekspert z zakresu Prawa wodnego, stosunków wodnych, prowadzi szkolenia z zakresu stosowania przepisów Kpa, skarg i wniosków, stosowania przepisów Prawa wodnego.

Cena: 315 zł*+VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 12 sierpnia 2019r.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 29 sierpnia 2019r.

Cena po 29  sierpnia to 365 zł.

*Z okazji 30-lecia FRDL przy zgłoszeniu 30 dni wcześniej oferujemy dodatkowy rabat w wysokości 30 zł

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 września 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego