USTAWA O FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH. Prowadzenie spraw związanych z organizacja publicznego transportu zbiorowego na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Data szkolenia
2019-09-13
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.08 wynosi 365 PLN
Po 30.08 cena szkolenia wynosi 385 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 13.09.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, głównie wydziałów komunikacji urzędów gmin i starostw powiatowych, odpowiedzialni za organizację przewozów osób.

Cel szkolenia:

zdobycie wiedzy niezbędnej dla właściwego interpretowania i stosowania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Nabycie umiejętności znalezienia odpowiednich rozwiązań przy organizacji przewozów osób.

Korzyści ze szkolenia:

omówienie problematyki organizacji przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej, finansowania przewozów oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Analiza projektu dotyczącego zmian w ustawie, nowych terminów oraz problematyki okresu przejściowego.

Program:

 1. Zasady organizacji regularnych przewozów osób - pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, jego właściwości i zadań
 2. Planowanie publicznego transportu zbiorowego - plan transportowy, jego elementy i tryb uchwalania
 3. Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
 • elementy organizacji transportu
 • omówienie trybów wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, zasady, niebezpieczeństwa
 • rodzaje i elementy umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 • wydawanie zezwoleń i zaświadczeń
 1. Finansowanie przewozów – rekompensata, ulgi i inne problemy
 2. Zasady ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 3. Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli
 4. Projekt zmian do ustawy – proponowane rozwiązania i nowe możliwości
 5. Nowe terminy i przepisy przejściowe
 6. Dyskusja.

Prowadzący:

Wieloletni pracownik administracji rządowej, dyrektor urzędu zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, znający znakomicie tematykę transportu drogowego, doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Cena: 335 zł*+VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 13 sierpnia 2019r.

Cena: 365 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 30 sierpnia 2019r. Cena po 30 sierpnia to 385 zł.

*Z okazji 30-lecia FRDL przy zgłoszeniu 30 dni wcześniej oferujemy dodatkowy rabat w wysokości 30 zł

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 września 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego