GOSPODARKA KASOWA I DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W 2019 ROKU

Data szkolenia
2019-09-19
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 5.09 wynosi 345 PLN
Po 5.09 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 19.09.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kierownicy, główni księgowi, pracownicy komórek finansowych oraz pracownicy merytoryczni (intendenci, kierownicy, kasjerzy itp.) jednostek sektora finansów publicznych, którym kierownik jednostki powierzył obowiązki i odpowiedzialność w zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarki kasowej.

Cel szkolenia:

doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarki kasowej. Usystematyzowanie wiedzy na temat zasad nabywania, ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz działań, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia czy zgubienia druków ścisłego zarachowania.

Korzyści:

wyeliminowanie nieprawidłowości, które mogą prowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Omówienie przykładowych zarządzeń i protokołów. Przedstawienie zasad właściwego nadzoru i kontroli gospodarki kasowej. Uzyskanie wiedzy na temat gospodarki drukami ścisłego zarachowania, uzyskanie przykładowych oświadczeń, upoważnień, wzorów rejestrów i protokołów oraz zarządzeń kierownika jednostki w sprawie prawidłowego prowadzenia gospodarki drukami ścisłego zarachowania.

Program:

 1. Podstawy prawne
 2. Organizacja gospodarki kasowej w jednostce
 3. Odpowiedzialność kasjera – procedury przyjmowania i przekazywania obowiązków w zakresie gospodarki kasowej
 4. Podstawowa dokumentacja kasowa
 • wystawianie
 • przyjmowanie
 • ewidencja
 • rozliczanie się ze zwyczajowo stosowanych dokumentów po stronie przychodów i rozchodów – przykładowe księgowania
 1. Zasady udzielania, ewidencjonowania oraz rozliczania zaliczek pracownikom (stałe, jednorazowe – przykładowe księgowania)
 2. Pogotowie kasowe
 • zasady funkcjonowania, ewidencja i rozliczanie
 • pomieszczenie kasy – wymogi, wyposażenie i zabezpieczenie
 1. Obowiązek dokonywania czynności kontrolnych
 • osoby uprawnione
 • sposób dokumentowania
 1. Inwentaryzacja kasy
 • niedobory/nadwyżki
 • sposób postępowania
 •  przykłady księgowań różnic inwentaryzacyjnych
 • przykładowy protokół
 1. Gospodarka kasowa w świetle naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 2. Błędy popełniane w obszarze gospodarki kasowej i sposoby ich zapobiegania
 3. Zasady ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania
 4. Rodzaje druków ścisłego zarachowania
 • czeki
 • arkusze spisu z natury
 • kwitariusze przychodowo – ewidencyjne, opłaty targowe, KP, KW, itp.
 1. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania
 • terminy
 • metody
 • częstotliwość i przykładowe zarządzenie
 1. Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania
 2. Upoważnienia do pobierania druków ścisłego zarachowania (stałe/jednorazowe)
 3. Rejestry upoważnień do pobierania druków ścisłego zarachowania
 4. Protokoły przyjęcia, inwentaryzacji i likwidacji druków ścisłego zarachowania
 5. Działania, jakie należy podjąć w przypadku kradzieży, zaginięcia bądź zgubienia druków ścisłego zarachowania
 6. Przykładowa instrukcja w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania
 7. Przykładowe zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej
 8. Dyskusja.

Prowadzący: Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca na uczelni wyższej, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników.

Cena: 315 zł*+VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2019r.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 5 września 2019r.
Cena po 5 września to 365 zł.

*Z okazji 30-lecia FRDL przy zgłoszeniu 30 dni wcześniej oferujemy dodatkowy rabat w wysokości 30 zł

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 września 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego