ODMOWA UDZIELENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRAKTYCE. Decyzje podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

Data szkolenia
2019-09-19
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 5.09 wynosi 355 PLN
Po 5.09 cena szkolenia wynosi 375 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 19.09.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

sekretarze, pracownicy organów administracji samorządowej (urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich), administracji rządowej (urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej i niezespolonej) oraz ich jednostek organizacyjnych, wszystkie osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej w jednostkach.

Cel szkolenia:

zdobycie wiedzy z zakresu wydawania decyzji odmownych w sprawie udzielenia informacji publicznej. Przedstawienie problematyki prawidłowego stosowania przepisów Kpa w kontekście udzielenia lub odmowy udzielenia informacji publicznej. Uzyskanie informacji na temat rozpatrzenia odwołania od decyzji odmownej.

Korzyści ze szkolenia:

Wskazanie:

 • jak poprawnie skonstruować decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej?
 • jakie elementy powinny znaleźć się w decyzji o odmowie?
 • jakie są właściwe przesłanki wydania decyzji?
 • co należy zrobić w przypadku złożenia skargi w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej?
 • jak rozpatrzyć odwołanie od decyzji odmownej?

Omówienie casusów z dziedziny dostępu do informacji publicznej. Możliwość konsultacji kwestii problematycznych, wyjaśnienia nieprawidłowości z ekspertem.

Program:

 1. Odmowa udzielenia informacji publicznej
 2. Decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej
 3. Przesłanki wydania decyzji
 4. Obowiązkowe elementy decyzji o odmowie
 5. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 6. Rozstrzygnięcia podmiotów niebędących organami władzy publicznej
 7. Rozpatrzenie odwołania od decyzji odmownej
 8. Bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej
 9. Skargi w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej
 10. Kontrola decyzji przez sądy administracyjne
 11. Casusy z dziedziny dostępu do informacji publicznej
 12. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Były arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RKO. Wykładowca z tematyki prawa samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, przepisów antykorupcyjnych. Trener, pracownik organów kontroli i nadzoru, wykładowca  na studiach podyplomowych.

Cena: 325 zł*+VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 19 sierpnia 2019r.

Cena: 355 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 5 września 2019r. Cena po 5 września to 375 zł.

*Z okazji 30-lecia FRDL przy zgłoszeniu 30 dni wcześniej oferujemy dodatkowy rabat w wysokości 30 zł

Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 września 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego