ZASADY KSIĘGOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PODATKU VAT Z UWZGLĘDNIENIEM SCENTRALIZOWANEGO MODELU ROZLICZEŃ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH

Data szkolenia
2019-08-20
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 6.08 wynosi 355 PLN
Po 6.08 cena szkolenia wynosi 375 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 20.08.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, główni księgowi, pracownicy księgowości, pracownicy działów finansowych, dyrektorzy finansowi i ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych, osoby zajmujące się wystawianiem i rozliczaniem faktur, zarówno z działalności podatkowej jak i przy zamówieniach publicznych.

Cel szkolenia:

kolejny raz Ministerstwo Finansów wprowadziło od połowy roku, a dokładnie od 1 lipca 2019r. bardzo ważne zmiany w podatku VAT. Proponowane zmiany spowodują nie tylko więcej obowiązków sprawozdawczych dla podatników, ale również konsekwencje karno-skarbowe. Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu właściwego rozliczania podatku VAT przez jednostki administracji publicznej, z uwzględnieniem problematyki jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek podległych.

Korzyści:

kompleksowe omówienie problematyki rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wydatków bieżących, z uwzględnieniem kwestii kwalifikowalności podatku VAT oraz zasad ujęcia finansowego i rachunkowego związane z ewidencją i rozliczeniem podatku VAT. Wskazane zostaną zasady ujęcia księgowego dotyczącego nowego obowiązku - podzielonej płatności. Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z uwzględnieniem ewidencji podatku VAT po zmianach przepisów. Omówienie przykładów prowadzenia ewidencji księgowej w jst, jednostce budżetowej, zakładzie po centralizacji rozliczeń VAT poprzez pokazanie ujęcia w ewidencji księgowania poszczególnych operacji, przekazywania zapłaty podatku VAT do organu i z organu do US.

Zagadnienia zostały wybrane w ten sposób, aby były przydatne w codziennej, niełatwej pracy osób zajmujących się księgowaniem oraz rozliczaniem podatku VAT.

Program:

 1. Omówienie przepisów ustawowych, rozporządzeń oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów, KRRIO, RIO wprowadzonych w latach 2017 - 2019 i ich wpływu na zasady ewidencji księgowej, kwalifikowania dochodów, wydatków oraz odliczeń podatku VAT
 2. Rozpoznanie momentu obowiązku podatkowego a wpływ na sposób ujęcia w księgach rachunkowych
 3. Centralizacja rozliczeń podatku VAT w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce budżetowej i zakładach a wpływ na sposób rozliczania
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej w jst, jednostce budżetowej, zakładzie po centralizacji rozliczeń VAT – przykłady ujęcia w ewidencji księgowania poszczególnych operacji, przekazywania zapłaty podatku VAT do organu i z organu do US
 • jeden rachunek dochodowo-wydatkowy
 • rachunek dochodów i rachunek wydatków
 • rachunek budżetu i rachunek wydatków w urzędzie jako jednostce budżetowej
 1. Nowe przepisy obowiązkowy split payment a wpływ na sposób rozliczenia, przekazywania do jednostki nadrzędnej oraz księgowania podatku VAT. Niejasności i ewentualne problemy na jakie może natknąć się podatnik
 2. Stosowanie wskaźnika struktury sprzedaży oraz proporcji (odliczenia częściowe podatku VAT) – sposób ujęcia w księgach rachunkowych na bieżąco oraz przy korekcie rocznej, 5 lat i 10 lat
 3. Przygotowanie zmian w polityce rachunkowości, zarządzeń, uchwał
 4. Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania.

Prowadzący:

Praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej projektów oraz podatku VAT.

Cena: 355 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 6 sierpnia 2019r. Cena po 6 sierpnia to 375 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 sierpnia 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego