PROCEDURA ODBIERANIA DZIECKA Z RODZINY

Data szkolenia
2019-08-21
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 7.08 wynosi 335 PLN
Po 7.08 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 21.08.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przede wszystkim pracownicy socjalni.

Cel szkolenia:

pozyskanie wiedzy na temat podstaw prawnych i zasad interwencji w rodzinie. Uzyskanie informacji na temat działania w sytuacji prób udaremniania odbioru dziecka z rodziny.

Korzyści:

wskazanie podstaw prawnych i zasad dotyczących interwencji w rodzinie. Analiza przepisów regulujących procedury odebrania dziecka, w tym omówienie przesłanek i zasad dla procedury odebrania dziecka przez pracownika socjalnego. Przedstawienie szczególnych przypadków w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Możliwość konsultacji kwestii prawnych i praktycznych z ekspertem.

Program:

1. Wstęp do tematyki odbierania dziecka z rodziny – ogólne zagadnienia

2. Podstawowe pojęcia prawne dotyczące dziecka i rodziny

3. Władza rodzicielska i zasady ingerencji we władzę rodzicielską

4. Interwencja w rodzinie – podstawy prawne i zasady

5. Przepisy prawne regulujące procedurę odebrania dziecka, procedura odbioru

6. Zasady i procedury działania w sytuacji próby udaremniania odebrania dziecka

7. Przesłanki, zasady i procedura odebrania dziecka przez pracownika socjalnego

8. Obowiązki innych osób uczestniczących w procedurze odbioru dziecka z rodziny

9.  Uprawnienia rodziców biologicznych w sytuacji odebrania dziecka z rodziny

10.  Procedura odbioru dziecka z rodziny w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia

11.  Dyskusja.

Prowadzący:

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w administracji publicznej, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, doświadczony wykładowca, prowadzi szkolenia z tematyki stosowania prawa w samorządzie, ochrony danych osobowych, pomocy społecznej. Ekspert Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 7 sierpnia 2019r. Cena po 7 sierpnia to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 sierpnia 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego