UCHWAŁA BUDŻETOWA W 2020 ROKU W PRZEPISACH PRAWNYCH I PRAKTYCE. Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego po zmianach w ustawie o finansach publicznych

Data szkolenia
2019-08-20
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 6.08 wynosi 345 PLN
Po 6.08 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 20.08.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy jst, pracownicy służb finansowych, kierownicy wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych jst zajmujący się planowaniem, również wieloletnim i strategicznym, radni.

Cel szkolenia:

uporządkowanie wiedzy uczestników oraz przedstawienie zasad praktycznych przygotowania budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej jako podstawowych instrumentów zarządzania finansami samorządowymi, w sposób szczególny po zmianach ustawy o finansach publicznych.

Korzyści:                

uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie podstawowego krótko i długoterminowego planowania finansów jst, jak i różnych metod planowania dochodów i wydatków. Poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania procedury budżetu i WPF w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza konstrukcji uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, trybu uchwalania i opiniowania, monitorowania realizacji WPF i jej zmiany. Możliwość konsultacji kwestii problemowych, uzyskania porad i wskazówek z zakresu wieloletniej prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego po zmianach w ustawie o finansach publicznych.

Program:

 1. Planowanie wieloletnie jako niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi
 2. Uchwala budżetowa i Wieloletnia Prognoza Finansowa w świetle ustawy o finansach publicznych
 3. Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego
 4. Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych
 5. Konstrukcja uchwały budżetowej jst. Tryb uchwalania i opiniowania, kompetencje organów jst w zakresie budżetu
 6. Warunki dla budżetu jst. Rezerwy
 7. Realizacja budżetu jst i jego zmiany
 8. Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy
 9. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF według metodyki Ministerstwa Finansów
 10. Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć
 11. Prognoza spłaty długu jako element WPF
 12. Wskaźnik zadłużenia
 13. Realność WPF
 14. Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych
 • okres sporządzania zasadniczej części WPF
 • okres sporządzania prognozy kwoty długu
 • okres sporządzania załącznika do WPF o przedsięwzięciach
 1. Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego
 2. Konstrukcja uchwały w sprawie WPF. Tryb uchwalania i opiniowania WPF. Kompetencje organów jst w zakresie WPF
 3. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF
 4. Praktyczne aspekty tworzenia WPF
 5. Monitorowanie realizacji WPF i jej zmiany
 6. Sprawozdanie z realizacji budżetu i WPF
 7. Pytania.

Prowadzący:

Wieloletni skarbnik gminy. Wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 6 sierpnia 2019r. Cena po 6 sierpnia to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 sierpnia 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego