ROZLICZENIE PODATKU VAT W PROJEKTACH W 2019 ROKU– KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU VAT

Data szkolenia
2019-07-24
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.07 wynosi 345 PLN
Po 10.07 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta zgłoszeniowa - 24.07.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, główni księgowi, pracownicy jst i jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za prawidłowe kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE w perspektywie 2014 - 2020 oraz po centralizacji rozliczeń, które są zobowiązane dokonywać wspólnego rozliczania podatku VAT. Beneficjenci środków unijnych, osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację i rozliczanie projektów, kontrolujące projekty oraz służby finansowo - księgowe.

Cel szkolenia:

zdobycie wiedzy na temat kwalifikowania podatku VAT w projektach współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2014 - 2020 niezbędnej do prawidłowego naliczania, odprowadzania oraz rozliczania podatków w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze środków UE.

Korzyści:

poznanie zasad i wytycznych w zakresie rozliczania i kwalifikowania podatku VAT w projektach UE. Uniknięcie problemów przy kwalifikowaniu podatku VAT po centralizacji rozliczeń przed, w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu na przykładach. Omówienie problematyki wpółczynnika proporcji oraz tzw. współczynnika preproporcji i ich wpływu na kwalifikowalność podatku VAT. Możliwość konsultacji kwestii problemowych.

Program:

1. Kwalifikowalność podatku VAT – podstawowe zasady

·         oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT – możliwość i obowiązek zmiany ich zakresu

·         zakres obowiązków beneficjenta związany z rozliczeniem dotacji

2. Podstawowe zasady odliczenia podatku VAT a kwalifikowalność podatku w projektach

·         omówienie podstawowych warunków odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi

·         analiza konkretnych przypadków (komercjalizacja, działanie w ramach konsorcjum i wspólnego przedsięwzięcia, zakup towarów i usług w związku z realizowaniem badań, wydarzeń przeznaczonych dla studentów i osób trzecich, świadczenia dla pracowników)

·         zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa

·         zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku. Prawidłowe udokumentowanie transakcji, jako warunek odliczenia

3. Współczynnik proporcji oraz tzw. współczynnik preproporcji i ich wpływ na kwalifikowalność podatku VAT

·         częściowe odliczenie podatku VAT, a rozliczenie dotacji

·         deklarowanie i dokumentowanie kwoty podatku VAT podlegającej odliczeniu

·         korekty podatku VAT (roczna, 5- i 10- letnia), a rozliczenie projektów

·         możliwość odzyskania podatku VAT, a obowiązek zmiany oświadczenia o kwalifikowalności podatku

4. Kontrola wewnętrzna możliwości odliczenia VAT w projekcie

·         wewnętrzne zasady kwalifikowalności podatku - specyfika kontroli przed rozpoczęciem projektu, w jego trakcie oraz w fazie operacyjnej

·         możliwości zapewnienia u beneficjenta bezpieczeństwa prawnego w kontekście kwalifikowalności VAT w projekcie

5. Przykłady projektów w kontekście oceny kwalifikowalności VAT.

Prowadzący:

Doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 10 lipca 2019r. Cena po 10 lipca to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 lipca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego