NOWA USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO W PRAKTYCE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI PO ZMIANACH W 2019 R.

Data szkolenia
2019-07-22
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 8.07 wynosi 355 PLN
Po 8.07 cena szkolenia wynosi 375 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 22.07.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy organów administracji publicznej zajmujący się gospodarką nieruchomościami, pracownicy KOWR i inne osoby związane z rynkiem nieruchomości.

Cel szkolenia:

przedstawienie przepisów prawa związanych z nabywaniem nieruchomości rolnych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności osób nie posiadających kwalifikacji rolniczych oraz podmiotów gospodarczych. Wskazanie przypadków prawa pierwokupu przysługującego KOWR oraz ostatniej nowelizacji ustawy w dotyczących nabywania nieruchomości rolnych.

Korzyści:

wskazanie zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, wyjaśnienie czym jest nieruchomość rolna w brzmieniu nowej ustawy oraz Kodeksu cywilnego. Przedstawienie zasad i trybu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych, możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem- praktykiem.

Program:

  1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy obowiązywania ustawy – a zmiany wprowadzone w bieżącym roku przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
  2. Pojęcie nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy i Kodeksu cywilnego – obszar, cechy szczególne jak oznaczenie  nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków a ograniczenia możliwości sprzedaży nieruchomości rolnych po dniu 01.06.2016 r.
  3. Uprawnienia Prezesa KOWR i Dyrektorów KOWR związane z prawem pierwokupu i zgodą na podziały nieruchomości rolnych zgodnie z przepisami nowej ustawy
  4. Uprawnienia rolnicze i inne przesłanki przewidziane w ustawie dla właścicieli nieruchomości rolnych przy nabywaniu i zbywaniu prawa własności nieruchomości
  5. Zasady i tryb sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych po dniu 30.04.2016 r.
  6. Skutki prawne i faktyczne wprowadzenia wymienionego aktu prawnego dla obrotu nieruchomościami – zmiany w umowach najmu i dzierżawy nieruchomości lub jej części po wprowadzeniu nowych przepisów prawa
  7. Dyskusja.

Prowadzący:

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20 letnim doświadczenie w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, publikacji prasowych, komentarzy  i opinii z branży nieruchomości. Specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości.

Cena: 355 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 8 lipca 2019r. Cena po 8 lipca to 375 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 lipca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego