GOSPODAROWANIE SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI, UMORZENIE/AMORTYZACJA W 2019 R.

Data szkolenia
2019-07-25
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.07 wynosi 345 PLN
Po 11.07 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 25.07.2019r

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy służb finansowych i kontrolnych oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za nabywanie i zbywanie składników majątkowych w jst, opisywanie dokumentów, ewidencjonowanie, amortyzowanie/umarzanie, znakowanie i inne czynności  dotyczące szeroko rozumianej gospodarki  majątkiem pozostającym w zasobach jednostki. Szkolenie kierowane jest również do osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym oraz biorących udział w czynnościach inwentaryzacyjnych.

Cel szkolenia:

zdobycie wiedzy dotyczącej gospodarki składnikami majątkowymi jednostki, a w szczególności omówienie sposobów nabywania, wyceny, prowadzenia ewidencji, zbywania oraz klasyfikowania zgodnie z KŚT, w tym ustalania stawki amortyzacyjnej i zakładanie tabel amortyzacyjnych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa dotyczących umorzenia/amortyzacji. Przedstawienie znaczenia terenu strzeżonego oraz najczęściej występujących nieprawidłowości i sposobów ich zapobiegania.

Korzyści:

uporządkowanie wiedzy z zakresu gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa. Poznanie zasad ustalania wartości początkowej, nabywania i zbywania składników majątkowych, opisu dokumentów i prowadzenia ewidencji, w tym dotyczących amortyzacji/umorzenia, podziału kompetencji i zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych i niskocennych składników majątkowych. Identyfikacja najczęściej popełnianych błędów w zakresie szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi oraz wskazanie sposobów ich zapobiegania. 

Program:

1.    Podstawy prawne

2.    Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

3.    Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

4.    Przekazywanie i ewidencjonowanie mienia oddawanego przez jst jednostkom podległym i nadzorowanym

5.    Ulepszenie a remont środków trwałych

6.    Ustalenie wartości początkowej środków trwałych

7.    Wycena środków trwałych w budowie

8.    Trwała utrata wartości środków trwałych

9.    Amortyzacja/umorzenie

10.  Dokumentacja środków trwałych

11.  Pozostałe środki trwałe

12.  Znakowanie składników majątku jednostki

13.  Uzgadnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej

14.  Prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych

15.  Procedury przy likwidacji środków trwałych

16.  Teren strzeżony

17.  Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych

18. Dyskusja.

Prowadzący:

Długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca na uczelni wyższej, łatwo nawiązuje kontakt z uczestnikami szkolenia, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 11 lipca 2019r. Cena po 11 lipca to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 lipca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego