PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY PRZEPISÓW RODO ORAZ ZMIANY PRZEPISÓW OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Data szkolenia
2019-07-22
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 8.07 wynosi 345 PLN
Po 8.07 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 22.07.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracodawcy samorządowi, sekretarze oraz osoby zajmujące się sprawami pracowniczymi w jst i w ich jednostkach organizacyjnych.

Cel szkolenia:

omówienie problematyki dotyczącej prowadzenia dokumentacji pracowniczej w jednostce w świetle zmienionych przepisów, także tych o ochronie danych osobowych. Wskazanie najczęstszych problemów oraz aspektów, na które należy zwracać uwagę w przypadku kontroli.

Korzyści:

analiza nowego rozporządzenia o zasadach prowadzenia akt osobowych. Przedstawienie zagadnień dotyczących dokumentacji pracowniczej w związku z przebiegiem zatrudnienia, uprawnieniami z zakresu urlopu wypoczynkowego, innych nieobecności w pracy, badań pracowniczych. Omówienie problematyki dotyczącej zmian w przechowywaniu i elektronizacji dokumentacji. Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów. Poznanie sposobów zabezpieczenia dokumentacji osobowej w praktyce.

Program:

 1. Prowadzenie akt osobowych w praktyce
 • wprowadzenie do akt osobowych – omówienie istoty danych osobowych pracowników
 • prowadzenie dokumentacji personalnej w formie elektronicznej
 • zmiany od stycznia 2019- nowe zasady przechowywania akt osobowych skrócenie okresu przechowywania dokumentów
 • nowy podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji
 • dokumenty przechowywane w części D akt osobowych
 • omówienie ostatnich zmian dotyczących obowiązków dotyczących tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 1. Dokumenty związane z zatrudnieniem. Obowiązki informacyjne względem kandydata na pracownika w kontekście rozporządzenia RODO
 2. Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych
 3. Dokumentacja kar porządkowych
 4. Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy
 5. Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy 
 6. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa
 • zmiany w prowadzeniu dokumentacji w kontekście RODO
 • najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych
 • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników
 • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
 • stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych
 • referencje i zdjęcia pracowników
 1. Dyskusja, kwestie problemowe.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu prawa pracy, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu, doświadczony szkoleniowiec. Ekspert Podkarpackiego Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 8 lipca 2019r. Cena po 8 lipca to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 lipca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego