ROZSZERZENIE PROGRAMU 500 PLUS NA PIERWSZE DZIECKO I INNE ZMIANY W REALIZACJI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Data szkolenia
2019-06-13
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.05 wynosi 335 PLN
Po 30.05 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta zgłoszeniowa - 13.06.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy i kierownicy organów realizujących świadczenie wychowawcze: urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, innych jednostek samorządu terytorialnego.

Cel szkolenia:

pogłębienie wiedzy z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających prawidłowe postępowanie w sprawie świadczenia 500 plus, gromadzenie materiału dowodowego i weryfikację uprawnień do tego świadczenia.

Korzyści:

wyjaśnienie bieżących problemów występujących przy realizacji świadczenia wychowawczego, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów w praktyce, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie  postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze 500 plus, zapoznanie z tezami orzecznictwa administracyjnego w sprawie świadczenia wychowawczego.

Program:

 1. Zmieniony zakres przedmiotowy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 2. Nowa definicja dziecka
 3. Nowelizacja przepisów w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego
 4. Przesłanki pozytywne uprawniające do świadczenia wychowawczego
 5. Przesłanki negatywne wykluczające prawo świadczenia wychowawczego
 6. Wniosek w sprawie świadczenia 500 plus
 7. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braków/nieprawidłowości we wniosku
 8. Zmiana terminów na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia 500 plus
 9. Wysokość świadczenia wychowawczego i terminy jego realizacji
 10. Okres świadczeniowy i zbieg okresów świadczeniowych
 11. Sposób załatwienia wniosku – bez wydawania decyzji administracyjnej
 12. Sytuacje, w których wydaje się decyzje administracyjne
 13. Nowelizacja przepisów w sprawie koordynacji świadczenia wychowawczego
 14. Zmiany w zakresie definicji i postępowania w sprawie nienależenie pobranego świadczenia 500 plus
 15. Postępowanie w przypadku  zbiegu prawa rodziców do świadczenia 500 plus
 16. Tryb postępowania w przypadku zgonu osoby ubiegającej się o świadczenia wychowawcze
 17. Zasady postępowania organu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez świadczeniobiorcę
 18. Zmiana lub uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego w nowym brzmieniu art. 27 ustawy
 19. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Prowadzący:

Praktyk administracji publicznej i pomocy społecznej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, autorka publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych przeznaczonych dla pracowników samorządowych, ekspert i doradca merytoryczny jednostek organizacyjnych pomoc społecznej, doświadczony trener i wykładowca.   

Cena: 335 +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 30 maja 2019r. Cena po 30 maja to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 czerwca 2019r.

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego