ZMIANY W USTAWIE O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI - POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE WYDAWANIA PRAW JAZDY I INNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z NADZOREM NAD KIERUJĄCYMI

Data szkolenia
2019-06-17
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 3.06 wynosi 345 PLN
Po 3.06 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

karta zgłoszeniowa - 17.06.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy starostw odpowiedzialni za wydawanie praw jazdy oraz nadzór nad kierowcami.

Cel szkolenia:

uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania, cofania i zatrzymywania praw jazdy w związku ze zmianami ustawy o kierujących pojazdami.

Korzyści:

zdobycie lub uporządkowanie wiedzy z zakresu zatrzymywania i zwracania praw jazdy, obliczania terminów, cofnięcia uprawnień do kierowania, skierowania na badania lekarskie i psychologiczne, zatrzymania prawa jazdy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie kwestii problematycznych w celu uniknięcia błędów w codziennej pracy.

Program:

 1. Procedura zatrzymywania i zwracania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz za przewóz zbyt dużej ilości pasażerów, omówienie wątpliwości wynikających ze zmian wprowadzonych w art. 102 ustawy o kierujących. Postępowanie Policji i ITD
 2. Przesłanki przedłużenia okresu zatrzymania prawa jazdy, obliczanie terminów
 3. Okres próbny – jak liczyć terminy, kogo dotyczy?
 4. Postępowanie w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania – podstawy prawne, skutki cofnięcia uprawnień, obliczanie terminów
 5. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Kierować czy nie kierować? Podstawy prawne, zasady postępowania
 6. Problematyczne sytuacje – status osoby, której cofnięto uprawnienia na skutek przekroczenia liczby 20 punktów w okresie 1 roku od uzyskania prawa jazdy oraz osoby, której zatrzymano prawo jazdy na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji na skutek trzykrotnego przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, kolejność podejmowanych czynności w przypadku kierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz badania
 7. Podstawy prawne odmowy wydania prawa jazdy
 8. Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne – postępowanie administracyjne z urzędu oraz na wniosek – terminy
 9. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego– podstawy prawne i procedura. Uchylanie decyzji, kwestia ustalania adresu do doręczeń
 10. Postępowanie na wniosek prokuratora, stosowanie wyroków (w tym sądów innych państw)
 11. Wymiana zagranicznego prawa jazdy – niejasności i wątpliwości interpretacyjne
 12. Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
 13.  Dyskusja.

Prowadzący:

Wieloletni pracownik administracji rządowej, dyrektor urzędu zajmującego się kontrolą przedsiębiorców, urzędnik mianowany, doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Cena: 345+VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2019r. Cena po 3 czerwca to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 czerwca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego