OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE ORGANIZACJI I FINANSOWANIA DOWOZU UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ A RACJONALIZACJA SIECI

Data szkolenia
2019-06-14
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.05 wynosi 335 PLN
Po 31.05 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 14.06.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

pracownicy urzędów gmin nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych (zespoły obsługi oświaty) oraz inni pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację dowozu uczniów oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania związanego z organizacją
i finansowaniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli i szkół po zmianach wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe.

Korzyści:

omówienie zasad stosowania procedur dowozu uczniów oraz jego dokumentowania. Wskazanie prawidłowej organizacji i finansowania dowozu uczniów do przedszkoli, szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych. Wskazanie racjonalizacji kosztów dowozu, przedstawienie prawidłowego sposobu zwrotu kosztów dowozu rodzicom uczniów. Przedstawienie aktualnego orzecznictwa oraz rozstrzygnięć RIO w tym zakresie.

Program:

1. Spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie edukacyjnym

2. Uwarunkowania formalno - prawne

3. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do przedszkoli ogólnodostępnych

4. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do szkół ogólnodostępnych

5. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół

6. Zakres realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz możliwości gminy w zakresie rozszerzenia realizacji zadania poza normy ustawowe

7. Kształtowanie sieci przedszkoli i szkół w kontekście obowiązku dowozu uczniów

8. Racjonalizacja kosztów dowozu uczniów

9. Procedura organizacji dowozu przez gminę

10. Dokumentowanie zadania

11. Procedura zwrotu kosztów dowozu rodzicom ucznia

12. Dokumentowanie realizacji zadania

13. Przykłady dobrych praktyk

14. Wybrane orzecznictwo i rozstrzygnięcia Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczące dowozu
i dojazdów uczniów do szkół

15. Dyskusja.

Prowadzący:

Prawnik, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek oświatowych. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Wykładowca uczelni wyższej.

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 31 maja 2019r. Cena po 31 maja to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 czerwca 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego