JAK REALIZOWAĆ USŁUGĘ ASYSTENTA RODZINY W OBLICZU NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH USTAWY ZA ŻYCIEM I ZGODNIE Z PRZEPISAMI O RODO?

Data szkolenia
2019-05-20
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 6.05 wynosi 335 PLN
Po 6.05 cena szkolenia wynosi 355 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 20.05.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, asystenci rodziny, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cel szkolenia:

omówienie problematyki dotyczącej realizacji usług asystenta rodziny w obliczu nowych wyzwań związanych z nowościami w regulacjach prawnych z zakresu stosowania ustawy Za życiem i przepisów
o RODO.

Korzyści:

analiza praktycznych aspektów stosowania ustawy Za życiem w kontekście wdrożonych rozwiązań. Przedstawienie stosownych procedur przykładów, w tym wzorów dotyczących dokumentacji asystenta rodziny. Poznanie metodyki pracy asystenta rodziny w celu podniesienia jakości usług oraz wyeliminowania błędów w bieżącej pracy w jednostce.

Program:

 1. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych a asysta rodzinna
 • jak je wdrożyć?
 • przykładowe rozwiązania – procedury, zabezpieczenia i przykłady dokumentów zwiększające bezpieczeństwo danych osobowych rodzin objętych usługą asystenta rodziny
 • dobre praktyki
 1. Znowelizowana ustawa Za życiem a asysta rodzinna
 • przykładowe, wdrożone rozwiązania
 • procedury i przykłady dokumentów pozwalające na skuteczne udzielanie wsparcia rodzinom objętych usługą asystenta rodziny w ramach ustawy Za życiem
 1. Dokumentacja asystenta rodziny
 • wzory druków
 • organizacja usługi – regulacje wewnętrzne w OPS
 1. Rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo asystenta rodziny
 2. Metodyka pracy asystenta rodziny
 • rekrutacja rodzin
 • uruchamianie usługi
 1. Metodyka pracy asystenta rodziny. Opracowanie, realizacja i ewaluacja planu pracy z rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji małoletnich dzieci
 2. Podział zadań w pracy z rodziną. Jak organizować współpracę m.in. z kuratorem, dzielnicowym, pracownikami szkoły?
 3. Koordynowanie poradnictwa zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
 4. Sytuacje trudne w pracy z rodziną – jak prawidłowo się zachować?
 • praca z rodziną w oporze
 • podejmowanie działań interwencyjnych
 •  procedura „Niebieskie karty”
 1. Metodyka pracy asystenta rodziny - wykorzystanie formuły w pracy z rodziną treningu umiejętności społecznych
 • gospodarowania czasem
 • opiekuńczo-wychowawczego
 • treningu czystościowego, budżetowego
 1. Metodyka pracy asystenta rodziny (przerywanie oraz zakańczanie usługi asystenta rodziny, prowadzenie monitoringu po zakończeniu usługi)
 2. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Prowadzący:

Certyfikowany superwizor pracy socjalnej, organizator pomocy społecznej, specjalista pracy socjalnej, doradca zawodowy. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w pomocy społecznej, w tym w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu szkoleń i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej. Zaangażowany w inicjowanie, opracowywanie i realizację licznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę partnerstwa. Kieruje Centrum Poradnictwa Metodyki i Strategii – komórką organizacyjną MOPS w Katowicach realizującą wysokospecjalistyczne, często nowatorskie usługi/zadania. Odpowiada za wdrożenie i realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej wsparcia z zakresu asysty rodzinnej. 

Cena: 335 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 6 maja 2019r.


Cena po 6 maja to 355 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 maja 2019r.

 

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego