PROWADZENIE EWIDENCJI DRÓG I GROMADZENIE DANYCH O DROGACH PUBLICZNYCH

Data szkolenia
2019-04-16
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2.04 wynosi 345 PLN
Po 2.04 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 16.04.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

zarządcy dróg wszystkich szczebli, pracownicy organów zarządzających ruchem, prowadzących inwestycje drogowe, pracownicy gmin, powiatów, województw, pracownicy GDDKiA, urzędów wojewódzkich, inspekcji nadzoru budowlanego.

Cel szkolenia:

poprawne stosowanie przez uczestników szkolenia, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zasad prowadzenia ewidencji dróg i gromadzenia danych o drogach publicznych.

Korzyści:

pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia ewidencji dróg oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych na stanowiskach pracy związanych z wykonywaniem zadań w zakresie dróg publicznych. Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek, propozycji rozwiązania kwestii problematycznych dotyczących tematyki szkolenia.

Program:

 1. Podstawy prawne
 2. Ustawa o drogach publicznych
 3. Kategorie dróg publicznych
 4. Ustalenie przebiegu dróg publicznych
 5. Numeracja dróg publicznych
 6. Zarządcy dróg
 7. Inteligentne systemy transportowe
 8. Klasyfikacja dróg publicznych
 9. Gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg publicznych
 10. Numeracja i ewidencja dróg publicznych
 11. Numer ewidencyjny drogi
 12. Numer ewidencyjny mostu
 13. Numer ewidencyjny przepustu i promu
 14. Dokumenty ewidencyjne
 15. Mapa techniczno-eksploatacyjna
 16. Książka obiektu mostowego
 17. Termin aktualizacji ewidencji
 18. JNI - szczegóły
 19. Wykonanie ewidencji
 20. Dyskusja.

Prowadzący:

Magister inżynier z czterdziestoletnim stażem pracy w firmach drogowych i administracji drogowej. Aktualnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na stanowisku zastępcy dyrektora ds. utrzymania.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 2 kwietnia 2019r. Cena po 2 kwietnia to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 kwietnia 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego