WYBORY 2019 JAK W PRAWIDŁOWY SPOSÓB ZORGANIZOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ W GMINIEWYBORY W 2019 ROKU?

Data szkolenia
2019-04-16
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 450 wynosi PLN
Po 450 cena szkolenia wynosi PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

16.04.2019r. - karta zgłoszeniowa

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

SZKOLENIE

WYBORY 2019

Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie

wybory w 2019 roku?

 

16 kwietnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL POST

 

Szanowni Państwo,

 

Zmiany legislacyjne w obrębie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku nakładają na gminy szereg zadań i obowiązków, którym należy sprostać. W związku z powyższym, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawa wyborczego dotyczących organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP w październiku/listopadzie 2019 roku. Podczas szkolenia przeanalizowane zostaną także różnice zachodzące pomiędzy tegorocznymi wyborami, a wyborami z 2014 roku (Parlament Europejski) i 2015 roku (Sejm i Senat RP).

 

ADRESACI:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (przede wszystkim urzędów gmin), radni, sekretarze, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a także pracownicy podmiotów uczestniczących w pracach organów wyborczych, administracji wyborczej (urzędników wyborczych, członków komisji) oraz wszystkich zainteresowanych zakresem merytorycznym szkolenia i uzyskaniem wiedzy z zakresu prawa wyborczego.

PROGRAM:

 1. Główne zmiany legislacyjne w obrębie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku.
 2. Zadania zlecone gminy związane z organizacją i przebiegiem wyborów w świetle regulacji obowiązujących w 2019 roku.
 3. Przygotowanie oraz wyposażenie lokali wyborczych w wyborach w 2019 roku.
 4. Prowadzenia agitacji wyborczej w przestrzeni publicznej samorządu terytorialnego – analiza regulacji oraz omówienie głównych problemów.
 5. Dokumentacja wyborcza – zadania i obowiązki gminy w ramach wyborów w 2019 roku.  
 6. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organami wyborczymi oraz administracją wyborczą.  
 7. Głosowanie przy użyciu tzw. alternatywnych metod wyborczych – zadania i obowiązki gminy.
 8. Odpowiedzialność pracowników gminy oraz władz samorządowych za nieprawidłowości w organizacji wyborów.
 9. Zakończenie szkolenia.

 

KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu najnowszych zmian w prawie wyborczym dotyczących wyborów w 2019 roku.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2019 roku.
 • Przygotowanie gminy do nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz tegorocznych wyborów parlamentarnych.
 • Pakiet materiałów – wyciąg najważniejszych przepisów dotyczących organizacji
  i przebiegu wyborów, projekty pism związanych z organizacją wyborów w 2019 r.
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów/wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu omawianych zasad/przepisów.

 

PROWADZĄCY:

Prawnik, autor licznych artykułów z zakresu prawa wyborczego opublikowanych na łamach prestiżowych czasopism prawniczych takich jak: Państwo i Prawo, Przegląd Sądowy, Przegląd Legislacyjny. Prelegent na blisko 50-u konferencjach naukowych z zakresu prawa wyborczego oraz prawa karnego. Praktyk w prezentowanej dziedzinie.

CENA:

450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 450 zł brutto.

 

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 10.04.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

 

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia. 

 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego