KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DLA ZAAWANSOWANYCH – DOCHODY I WYDATKI. PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH ORAZ PIONÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

Data szkolenia
2019-04-16
Miejsce szkolenia
Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.03 wynosi 345 PLN
Po 27.03 cena szkolenia wynosi 365 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia Program szkolenia
Pliki

Karta zgłoszeniowa - 16.04.2019r.

Formularz
Zapis na szkolenie
O szkoleniu

Adresaci:

skarbnicy, główni księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce i jednostkach podległych ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań.

Cel szkolenia:

uporządkowanie wiedzy z zakresu klasyfikacji budżetowej. Utrwalenie wiedzy z zakresu dochodów i wydatków, z uwzględnieniem kwestii dochodów budżetowych, opłat publicznych, sprzedaży towarów i usług, dotacji czy refundacji oraz przypisania im odpowiednich paragrafów. Analiza problematyki z zakresu wydatków i zobowiązań w klasyfikacji budżetowej, z naciskiem na odnalezienie odpowiednich podstaw prawnych dla konkretnych paragrafów.

Pogłębiona analiza zagadnień dotyczących ujmowania w klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących od 1 stycznia 2018 wraz z omówieniem praktycznych aspektów ich stosowania w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości. Omówienie problematyk szkolenia na praktycznych przykładach.

Korzyści:

Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na następujące pytania:

  • jak zgodnie z prawem raz coś może zostać uznane za zakup towaru, a innym razem za zakup usługi?
  • jak powiązać klasyfikację budżetową z kosztami rachunkowymi?
  • jak postrzegać zakup przez pryzmat klasyfikacji?
  • jak zarządzać rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej?

Program:

I. DOCHODY/NALEŻNOŚCI

1Podział paragrafów dochodów budżetowych – przesłanki podziału

2. Dochód budżetowy oraz wpływ do budżetu

3. Dochody budżetowe oraz opłaty publiczne

4. Sprzedaż towarów i usług

5. Wpływy z lat ubiegłych

6. Zwroty z lat ubiegłych

7. Dotacje

8. Refundacje

9. Zwroty nienależnych świadczeń

10. Pozostałe dochody/wpływy

II.        WYDATKI/ZOBOWIĄZANIA

1. Wydatek bieżący, majątkowy (inwestycyjny)

2. Zakup towarów

3. Zakup usług - podstawowe i specjalistyczne

4. Zakup praw

5. Zakup a wydatek – subtelna różnica w klasyfikacji budżetowej

6. Wydatki – podział z uwagi na charakter dobra

7. Wydatki – indywidualne zamówienia

8. Wydatki – inwestycje i remonty – jak można popełnić błąd w klasyfikowaniu danego zdarzenia?

9. Wydatki – podział z uwagi na odbiorcę środków pieniężnych

10. Dotacje i ich podział

11. Wydatki na rzecz osób fizycznych

12. Uzasadnienie prawne dla danego paragrafu – umiejętność odnajdywania podstawy prawnej

13. Paragrafy wydatkowe

  • wyłączające się – przykłady
  • wspólne dla danego zdarzenia z uwagi na kryterium klasyfikowania – przykłady
  • różnicowane z uwagi na kryterium odbiorcy i dostawcy danego dobra – przykłady

14. Pytania i dyskusja.

 

Prowadzący:

Prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych. Szkolenia otwarte i zamknięte dla jednostek sektora finansów publicznych prowadzi od 1998 roku. Autor książek i wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce finansów publicznych m.in. Biuletyn Finanse Publiczne oraz Poradnik Rachunkowości Budżetowej.

Cena: 345 zł +VAT (23% lub zw.) przy zgłoszeniu do 27 marca 2019r. Cena po 27 marca to 365 zł. Przypominamy, że niezgłoszenie rezygnacji ze szkolenia 3 dni przed terminem może spowodować obciążenie Państwa 100% kosztów ogólnych.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 kwietnia 2019r.

Opiekun szkolenia:

Opiekun szkolenia: Joanna Kulas, e-mail: joanna.kulas@frdl.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego